Logo hartvanwaddinxveen.nl
<p>In 2018 was er al kritiek op het afvalbeleid, waaronder de manier van pmd ophalen.</p>

In 2018 was er al kritiek op het afvalbeleid, waaronder de manier van pmd ophalen.

(Foto: archief/J. Zaal)
Uitslag lezerspanel Val van college

Het afvalbeleid van Waddinxveen kan de prullenbak in

  •   keer gelezen

Waddinxveen - De redactie van Hart van Holland vroeg bijna drie weken geleden via ons lezerspanel TipWaddinxveen wat Waddinxveners vinden van het afvalbeleid in hun gemeente. Niet eerder kwamen zoveel reacties binnen: ruim 750 mensen deden mee, waarmee de enquête een representatieve afspiegeling is van Waddinxveen. Het gros is niet te spreken over het afvalbeleid.

Cathy van Klaveren

Met de eerste vraag - ‘Hoe (on)tevreden bent u over het huidige afvalsysteem in Waddinxveen?’ - viel de redactie meteen met de deur in huis.

Bijna de helft, 49 procent geeft aan ontevreden, dan wel zeer ontevreden te zijn, tegenover 26 procent van de respondenten die aangeeft (zeer) tevreden te zijn.

Afhankelijk van het antwoord dat werd gegeven op die eerste vraag, was de vervolgvraag dan ook wáárom u tevreden of juist ontevreden bent.

Wat hier opvalt, is dat bijna iedereen die aangaf niet tevreden te zijn, de tijd heeft genomen een toelichting te geven (97 procent). Soms best uitgebreid; alle antwoorden bij elkaar op alleen deze vraag, vulden maar liefst dertien pagina’s.

‘Loont niet’
Wat steeds wordt genoemd is de afvalstoffenheffing. Meerdere respondenten geven aan dat de kosten helemaal niet zijn gedaald sinds Waddinxveen het afval gescheiden inzamelt, terwijl dat wel de verwachting was. Zo zegt iemand: “Er was beloofd dat afval scheiden loont, maar dat is niet zo.”

Zo’n 44 procent van de respondenten geeft aan het afgelopen jaar regelmatig overlast van afval te hebben ervaren. Men heeft het dan vooral over de pmd-zakken.

Veel respondenten ergeren zich aan de manier waarop pmd moet worden aangeboden (inwoners hangen zakken aan een paal die afvalverwerkingsbedrijf Cyclus op vaste momenten ophaalt). Omdat de zakken soms veel te vroeg worden aangeboden, hangen ze dagenlang in de buurt.

Zo zegt iemand het ‘geen gezicht te vinden, al die zakken in de wijk’. Een ander: ‘Armoedig beeld.’

Wie wil weten waar dit allemaal speelt; bijna alle invullers (96 procent) hebben een locatie aangewezen.

Bekijk de volledige rapportage op tipwaddinxveen.nl/onderzoeksresultaten. Neem er wel even de tijd voor; het zijn 93 pagina’s.

Meer berichten