In maart vorig jaar nam de raad van Waddinxveen en de collegeleden nog een kijkje bij een biomassa-installatie in Eindhoven. (foto: archief Hart van Holland)
In maart vorig jaar nam de raad van Waddinxveen en de collegeleden nog een kijkje bij een biomassa-installatie in Eindhoven. (foto: archief Hart van Holland)

'Nederland en Waddinxveen in het bijzonder zijn klaar met biomassa'

Algemeen Biomassacentrales 2.187 keer gelezen

Waddinxveen - De initiatiefnemers van de bouw van twee biomassacentrales aan de Zesde Tochtweg in Waddinxveen hoeven niet te rekenen op een vergunning van de omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Er kan niet worden aangetoond dat de geplande installaties géén effect hebben qua stikstof-uitstoot op nabijgelegen natuurgebieden die beschermd zijn onder de noemer Natura 2000-gebieden zoals de Nieuwkoopse Plassen.

Door Nicole Lamers en Myriam Dijck

Zonder bovengenoemde vergunning kunnen initiatiefnemers Wayland Energy en Beijerinck BV, volgens Sandra Plantenga van de protestgroep Geen Biomassacentrale Waddinxveen, de installaties wél bouwen, maar mogen ze niet in bedrijf worden gesteld. Plantenga is zeer verheugd over de beslissing van de OMH. "Mochten de ondernemers toch in beroep gaan dan kunnen ze ervan uitgaan dat wij wederom samen met milieuorganisatie MOB van Johan Vollenbroek klaar staan voor het nemen van verdere stappen. Bovendien wacht er sowieso nog een rechtszaak waarvan wij overtuigd zijn dat wij een goede kans maken deze te winnen. Nederland én Waddinxveen in het bijzonder zijn klaar met biomassa!"

Vorige week werd nog bekend dat energiemaatschappij Vattenfall de plannen voor de grootste biomassacentrale van Nederland, in Diemen, heeft uitgesteld. Aanleiding is de aanhoudende discussie over biomassa. Gewacht wordt nu op een duurzaamheidskader dat moet worden opgesteld door de Nederlandse overheid en dat na de zomer wordt verwacht. Dan zal duidelijk worden hoe en of Nederland verder wil met biomassa.

Dat er in Waddinxveen veel weerstand is tegen de komst van biomassacentrales, is al jaren bekend. De gemeente (en de provincie) heeft echter voor drie installaties (van 14,9 Megawatt per stuk wat aangeduid wordt als middelgrote installaties) vergunningen afgegeven, maar de gemeente heeft inmiddels ook in reactie op al die aanvragen voor biomassa-installaties een motie aangenomen vorig jaar waardoor de deur dicht is gegooid, ook voor kleinere biomassacentrales (bmc's) in de gemeente. Die motie is inmiddels verwerkt in een zogeheten paraplu-bestemmingsplan met betrekking tot dit onderwerp.

Volgens de omgevingsdienst Haaglanden hebben initiatiefnemers Wayland Energy en Beijerinck BV niet voldoende kunnen aantonen dat de stikstofuitstoot van de (bouw van de) biomassacentrales geen effect zal hebben op nabij gelegen natuurgebieden. Directeur van Wayland Energy, Ewald Pelser, reageert desgevraagd: "We zijn in onze aanvraag niet zorgvuldig genoeg geweest. We hadden destijds de hete adem van verschillende partijen in onze nek. Daarnaast is stikstof een hele moeilijke opgave. Voorheen met het PAS waren de regelingen duidelijk, maar nu is het voor iedereen onbekend terrein."

Wayland Energy gaat bezwaar maken tegen het besluit van ODH. Pelser wil de vergunning 'volledig maken' door uitleg te geven over de precieze stikstofuitstoot tijdens de bouw, en hoe ze deze uitstoot, plus de uitstoot van het in bedrijf nemen van de installatie, willen gaan compenseren. De manier waarop Wayland dit precies gaat doen kon Pelser niet zeggen.

Meer over dit onderwerp in de papieren versie van Hart van Holland op 8 juli.