Het water van zwembad De Sniep wordt sinds vorig jaar ook verwarmd via een biomassa-installatie (totale vermogen is 675 kW). (foto en tekst: Nicole Lamers)
Het water van zwembad De Sniep wordt sinds vorig jaar ook verwarmd via een biomassa-installatie (totale vermogen is 675 kW). (foto en tekst: Nicole Lamers)

Gemeente: 'Uitstoot biomassa-installatie De Sniep in orde'

Algemeen Biomassacentrales 472 keer gelezen

Waddinxveen - Uit fijnstofmetingen is volgens de gemeente Waddinxveen gebleken dat de uitstoot van de biomassa-installatie bij zwembad De Sniep onder de wettelijke norm valt en dus in orde is. De gemeente gaat er vanuit dat de emissie in de toekomst nog lager zal zijn.

De metingen zijn verricht naar aanleiding van onrust in de provincie Groningen waar de biomassa-installaties bij twee zwembaden werden stilgelegd nadat uit onderzoek was gebleken dat de uitstoot van schadelijke stoffen fors te hoog was. Op de website van de Groningse gemeente Oldambt waaronder de twee zwembaden vallen, is een staatje te zien waarin alle metingen (daar zijn drie metingen uitgevoerd in twee ketels, dus in totaal zes metingen) worden opgesomd. De aangegeven gemeten hoeveelheid is een gemiddelde: koolmonoxide: 682 mg nm3 (norm), 9058 mg nm3 (gemeten hoeveelheid), (fijn)stof: 40 mg nm3 (norm), 221 mg nm3 (gemeten hoeveelheid), benzeen 1 mg nm3 (norm), 25,8 mg nm3 (gemeten hoeveelheid), Aldehyden 1 mg nm3 (norm), 11,3 mg nm3 (gemeten hoeveelheid). De waarde nm3 staat voor normaal kubieke meter.

De gemeente Waddinxveen meldt in haar persbericht alleen de gemiddelde fijnstofemissie die is gemeten bij de vijf ketels van de installatie bij De Sniep: 35mg/m3. Over andere schadelijke stoffen wordt niets vermeld. In het persbericht wordt wel de opmerking gemaakt 'dat volgens het actviteitenbesluit de norm 40 mg/m3 is, exclusief meetafwijking. Met een meetafwijking van 40 procent is de grenswaarde 56 mg/m3'. Verder merkt de gemeente op dat de eigenaar van de biomassa-installatie direct na de bouw nog extra filters heeft geplaatst. Nu bleek dat drie van de vijf filters het niet deden. In de meetresultaten zou dit terug zijn te zien. Eind deze maand is een overleg gepland met de eigenaar van de installatie over hoe dit kan. De gemeente meent dat als alle filters het doen, het aannemelijk is dat de emissiewaarden nog zullen dalen. Minister Wiebes (klimaat) heeft eerder aan de Tweede Kamer laten weten dat juist kleinere biomassa-installaties aan banden moeten worden gelegd omdat grote installaties aan allerlei voorwaarden moeten voldoen.