Tauw gaat ervan uit dat het verkeer de komende jaren schoner wordt en dat fijnstofconcentraties in de lucht dalen. (foto: archief HvH)
Tauw gaat ervan uit dat het verkeer de komende jaren schoner wordt en dat fijnstofconcentraties in de lucht dalen. (foto: archief HvH)

Veel fijnstof in de lucht in Waddinxveen

Algemeen Biomassacentrales

Waddinxveen – Het langverwachte luchtkwaliteitsonderzoek van Tauw is vorige week afgerond. De resultaten wijzen uit dat momenteel de advieswaarde voor ultrafijnstof nog in de hele gemeente wordt overschreden.

Door Myriam Dijck

De advieswaarde voor ultrafijnstof van de World Health Organisation (WHO) is 10 microgram per kubieke meter, een stuk strenger dan de Nederlandse norm van 25 microgram. In Waddinxveen is de concentratie momenteel gemiddeld 11,2 microgram. Sandra Plantenga, van actiegroep Geen BMC Waddinxveen, noemt dit ‘schrikbarend’.

Fijnstof is een verzamelnaam voor kleine deeltjes in de lucht die bij inademing schadelijk zijn voor de gezondheid. Ultrafijnstof bevat nog kleinere deeltjes die het lichaam minder snel kan opruimen dan grotere deeltjes. Hierdoor blijft ultrafijnstof langer in de longen achter na inademen.

Rekenkundig
Onderzoeksbureau Tauw heeft zelf geen metingen verricht. Voor de resultaten is gebruik gemaakt van gegevens uit de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland van dit jaar. Deze kaarten zijn gebaseerd op metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De dichtstbijzijnde officiële meetpunten staan in Rotterdam, Woerden, Den Haag en Lopik.

Het rekenkundige onderzoek van Tauw geeft inzicht in de huidige (2019) en toekomstige (2030) lokale luchtkwaliteit van Waddinxveen en de invloed van ontwikkelingen zoals de drie geplande biomassacentrales. De uitgangspunten zijn mede gedefinieerd door een groep inwoners.

Scenario’s
Voor 2030 zijn twee scenario’s in kaart gebracht: een ‘realistisch scenario’ op basis van lopende plannen, en ‘scenario hoog’ met maximale ontwikkelingen. Het realistische scenario neemt de uitstoot van de drie geplande biomassacentrales mee op basis van aangevraagde reinigingstechnieken, en de uitstoot van de biomassacentrale van zwembad De Sniep.

Bij ‘scenario hoog’ is de uitstoot berekend aan de hand van de maximaal toelaatbare emissies. Daarnaast bevat dit scenario aanvullende bronnen van uitstoot zoals een extra veehouderij en vijf nieuwe wijk-biomassacentrales van elk 1 megawatt. In beide scenario’s zijn 92 hectare nieuwe glastuinbouwbedrijven opgenomen, 3300 nieuwe (gasloze) woningen en de voltooiing van de Vredenburghlaan.

Resultaten
Volgens het rapport zullen de concentraties (ultra)fijnstof de komende tien jaar licht dalen, tot onder de WHO-adviesnorm. Ook zullen er in 2030 veel minder stikstofdioxide en roetdeeltjes in de lucht zitten. In de huidige en de toekomstige situatie worden de Nederlandse grenswaarden voor de luchtkwaliteit voor beide scenario’s niet overschreden.

Deze daling komt onder andere doordat het verkeer de komende tien jaar veel schoner zal worden (prognose van onderzoeksorganisatie TNO). Ook de achtergrondwaarden (emissies die zich over heel Nederland uitspreiden) van roet en stikstofdioxide zullen dalen (prognose van het RIVM).

Plantenga: “De toekomstvisie geeft aan dat in 2030, ondanks de toename van wegverkeer, industrie, bedrijventerreinen, distributiecentra, glastuinbouw, de komst van biomassacentrales en biomassa-installaties, dit onder deze WHO-advieswaarde uit zal komen. Dit komt omdat de visie 2030 gebaseerd is op de toekomstvisie van het RIVM/TNO, waarbij de totale achtergronduitstoot in Nederland omlaag zal gaan.”

Biomassacentrales
Volgens het rapport zullen de biomassacentrales in 2030 bij maximaal toelaatbare uitstoot jaarlijks 0,1 microgram fijnstof en ultrafijnstof bijdragen op de meest nabij geleden woningen. De verwachte bijdrage van stikstofdioxide is aanzienlijk hoger. Bij maximale uitstoot zullen de centrales 2 microgram stikstofdioxide per kubieke meter bijdragen op de meest nabijgelegen woningen, wat een lokale toename van 10 tot 20 procent betekent.

Plantenga vervolgt: “Verder concluderen wij een verslechtering van de luchtkwaliteit in een ruime cirkel rondom de drie biomassacentrales, die groter blijkt te zijn dan de cirkel waarin bewoners ontvankelijk zijn verklaard. Ook de luchtkwaliteit in de wijk rondom het zwembad neemt significant af. Uit dit rapport kunnen wij concluderen dat dit soort kleinere installaties dus ook zeer vervuilend zijn.”

Vertraging
Onderzoeksbureau Tauw kreeg in februari de opdracht van de gemeente om de luchtkwaliteit van nu en van 2030 in kaart te brengen. Dit was een reactie op de onrust die was ontstaan door de plannen voor de bouw van drie biomassacentrales op grondgebied van Waddinxveen. In eerste instantie zouden de resultaten binnen drie maanden gereed zijn. Wethouder Gezina Atzema: “Het onderzoek heeft vertraging opgelopen omdat de berekeningen technisch heel ingewikkeld bleken te zijn, dus dat kostte tijd.”

Een projectleider van Tauw zal op 27 november de resultaten aan de raad presenteren.