De raad in actie. (foto: archief Hart van Holland)
De raad in actie. (foto: archief Hart van Holland)

Bijna witte rook in Gouwedorp: coalitieakkoord op komst

Politiek 435 keer gelezen

Waddinxveen – Een nieuw college is geen kwestie meer van weken maar van enkele dagen. Bronnen melden dat de drie beoogde coalitiepartijen een concept-coalitieakkoord hebben samengesteld.

PCW, CDA en VVD leggen deze week de laatste hand aan het definitieve coalitieakkoord dat de naam ‘Ruimte voor Iedereen’ krijgt. De groei van Waddinxveen wordt de komende jaren gezien als dé grote uitdaging en dient ook als vertrekpunt van het akkoord. 

De voorzieningen moeten meegroeien met het aantal inwoners. Er moet volgens de coalitie een gevarieerd en passend aanbod komen voor sport, kunst en cultuur en dat hoeft niet altijd nieuwe huisvesting te zijn. Naast passende woonruimte voor iedereen, wordt ook vol ingezet op de juiste zorg. De partijen hebben afgesproken een woonzorgvisie op te stellen met bijzondere aandacht voor ouderen en eenzame inwoners. PCW, CDA en VVD zijn bereid flink te investeren in de groeiopgaven.

Op het gebied van verkeer kiest de coalitie ervoor om stevig in te grijpen in de snelheid. Vrachtverkeer in de dorpskernen moet flink gereduceerd en ontmoedigd worden.

Ook op het vlak van duurzaamheid moeten volgens de nieuwe coalitie flinke stappen worden gezet. Iedere inwoner moet straks in zijn of haar eigen straat zijn elektrische auto kunnen opladen. Een ander punt in het akkoord is de participatie van inwoners. Hiervoor wordt een speciale ombudspersoon aangesteld.

Op financieel gebied wordt gestreefd naar een beleid waar buffers tegenvallers moeten opvangen. Het is nog niet bekend wanneer het coalitieakkoord openbaar wordt gemaakt. Het college gaat bestaan uit drie wethouders: Albert Kerssies (PCW), Brigitte Leferink (CDA) en Femke Vleij (VVD). De PCW krijgt ruimtelijke ordening, CDA sport en onderwijs. Zo goed als zeker gaat financiën naar de VVD. Formateur Trudy Veninga zei een maand geleden dat tijd geen rol speelt in het proces. “Zorgvuldigheid gaat voor snelheid.”