Afbeelding
Foto: Pixabay
Ingezonden brief

‘Waddinxveen van het gas af: we hebben geen keus!’

Ingezonden

Hierbij reageer ik op de ingezonden brief van Stephan Peters van vorige week in Hart van Holland. Hij adviseert onze wethouder duurzaamheid om te stoppen met het project om Waddinxveen van het gas af te halen. Hoe dom en hoe kortzichtig. Immers, wanneer wij voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld willen is er geen alternatief.

We moeten ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot in 2050 is teruggebracht tot nul. Alleen dan is er nog een kans om onze aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Hiervoor is het noodzakelijk te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen en dus ook met aardgas. 

Dankzij de vondst van grote hoeveelheden aardgas in de vorige eeuw in met name Groningen is er toen voor gekozen onze huizen te verwarmen met aardgas. Hoewel aardgas in vergelijking met andere fossiele brandstoffen relatief ‘schoon’ is, zullen we er hoe dan ook mee moeten stoppen.

Dit hoeft niet van vandaag op morgen, maar we moeten er wel vandaag een begin mee maken. Het is immers een enorme klus die heel veel vraagt (helaas is het niet zo dat we op afzienbare termijn kunnen beschikken over groene waterstof die we door ons buizennetwerk kunnen sturen).

In 27 proefwijken verspreid over Nederland is gestart met het aardgasvrij maken van huizen. De daar opgedane ervaringen laten zien dat het een behoorlijk ingewikkelde en omslachtige klus is waarbij heel wat technische en financiële problemen overwonnen moeten worden.

De opgedane ervaringen moeten de basis vormen om in de komende decennia alle huizen en bedrijven van het gas af te halen. Het draagvlak onder de bewoners is hiervoor essentieel. En natuurlijk moet ervoor gezorgd worden dat het voor iedereen betaalbaar is. 

Een goede informatievoorziening, overleg met betrokkenen en maatwerk zijn daarvoor vereist. Laten we er dus nu mee beginnen, want de klimaatcrisis dwingt ons ertoe.

  • Huub Huijten (aangesloten bij de Grootouders voor het Klimaat)