Afbeelding
Foto: Pixabay
Ingezonden brief

‘Waddinxveen van het gas af, droom of utopie?’

Ingezonden

Afgelopen donderdagavond 21 januari heb ik een online presentatie mogen bijwonen, georganiseerd door de gemeente. Na een weifelende aftrap van wethouder Leferink werd al snel het woord overgedragen aan een ingehuurde projectmanager. Deze heeft circa 160 Waddinxveners vervolgens overvoerd met technische mogelijkheden en locaties. 

In de chatbox werden al snel vragen gesteld over met name de kosten en de verdeling hiervan. Alle vragen bleven onbeantwoord, er werd verwezen naar een volgende sessie. Wat wel duidelijk was, was dat meer dan 50 procent van de ondervraagden tégen een ‘van het gas af’-project is. 

Het landelijke ‘van het gas af’-project is ingegeven door de ontstane onhoudbare situatie in Groningen, een van de vele gestrande projecten van onlangs afgetreden minister Wiebes, die overigens ook aan de wieg heeft gestaan van het misbaksel van de biomassacentrales. 

Den Haag heeft een luchtballon opgelaten en gesteld dat wij (Nederland) dan maar van het gas af moeten, terwijl onze buren in België en Duitsland juist grootschalig aardgas aan het uitrollen zijn, dit om de CO2 terug te dringen. Hoezo Europese eenheid? Onze buren zijn zelfs jaloers op onze aardgasinfrastructuur. En wij gaan dit alles afbreken door politieke dwingelandij.

Het grootste Nederlandse experiment om van het gas te gaan van bestaande huizen, heeft na een looptijd van twee jaar in slechts vier van de 27 proefwijken, slechts 206 huizen van het gas afgesloten. Problematisch waren: het draagvlak, de techniek en met name de kosten. Tegen de verdrukking in blijven Rijk en gemeenten tegen de stroom inroeien. 

Dit project en de valse start hiervan, door met zo veel onzekere kosten door de strot van de Waddinxveners te duwen is echt gedoemd te mislukken. 

Beste wethouder, één advies: stoppen.

  • Stephan Peters