Afbeelding
Foto: Ian Montgomery/Pixabay
Ingezonden

‘Notitie luchtmetingen slaat de plank mis’

Ingezonden Biomassacentrales Stikstof 409 keer gelezen

Volgens de notitie van Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) vallen de gemeentelijke luchtmetingen gemiddeld binnen de soepele EU-normen. Maar inwoners ademen geen gemiddelden in. Alle uitschieters tellen mee, waaronder de Wagro-brand in augustus 2019.

ODMH concludeert dat de eigen berekeningen en die van bureau Tauw in 2019 te optimistisch waren over fijnstof. Volgens Tauw kwam fijnstof PM2,5 in heel Waddinxveen boven de strengere WHO-normen uit. 

Begin 2020 heeft Waddinxveen het Schone Lucht Akkoord (SLA) met die WHO-normen ondertekend. De metingen tonen een bijna structurele overschrijding van alle SLA-fijnstofnormen voor PM2,5 en PM10, inclusief de driedagengrens voor uitschieters.

Volgens ODMH komen hogere concentraties voor bij de Sniep-bmc. De gemeente is de eigenaar, vergunningverstrekker en subsidieontvanger. De verantwoordelijke wethouder heeft de ‘mislukte’ en andere meetresultaten echter grotendeels achtergehouden. Wanneer volgt hierover volledige openheid?

ODMH suggereert dat veel verontreiniging uit het buitenland komt (import). De export van stikstofdioxide, dat deels wordt omgezet in fijnstof, bedraagt echter driemaal de import. Nederland en Vlaanderen zijn al jaren grote luchtvervuilers, ondanks de overwegende wind van zee. 

Volgens het RIVM ligt er een fijnstofdeken over Nederland door onder andere de industrie, transport, houtstook en landbouw. De locaties van vervuilingsbronnen in Waddinxveen komen aardig overeen met de verdeling van de dominante windrichtingen: de vele (snel)wegen, de containervaart, negen industrieterreinen, kassen, bmc’s en Wagro. Zo voedt het industriële Waddinxveen de landelijke fijnstofdeken. 

De gemeentelijke metingen laten de grote vervuilers echter buiten beschouwing vanwege politieke motieven en in strijd met EU-regels. De WHO beschouwt luchtvervuiling als medeveroorzaker van astma, kanker, hart- en hersenaandoeningen en vroegtijdige sterfte. 

Ondanks de lockdowns overschrijdt Waddinxveen bijna structureel alle SLA-fijnstofnormen. De politici zijn aan zet.

  • Remko Roos