't Weegje in Waddinxveen staat niet te boek als officiële zwemplek en wordt dus niet gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg. (foto: HvH)
't Weegje in Waddinxveen staat niet te boek als officiële zwemplek en wordt dus niet gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg. (foto: HvH)

Brugspringers riskeren een boete

Algemeen

Regio - Het is voor Nederlandse begrippen echt buitensporig heet en dus is de verleiding groot om in het water te springen, ongeacht welk water. Maar in kanalen of rivieren zwemmen en van (hef)bruggen springen, is echt heel dom.

Buiten dat het levensgevaarlijk is - een brug is vaak hoger dan het lijkt en door de klap op het water kan een springer botbreuken of een klaplong oplopen of nog erger: je ziet een schip over het hoofd - kan dit een boete opleveren van 150 euro. Ook even de Gouwe overzwemmen op een zogenaamd rustig moment, kan je duur komen te staan. 

Monsters
Om veilig te kunnen zwemmen in buitenwater (open water), heeft de provincie Zuid-Holland zwemwaterlocaties aangewezen die in het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) regelmatig worden gecontroleerd door er watermonsters van te nemen. Via zwemwater.nl zijn deze plekken te checken. Het aantal locaties kan jaarlijks wijzigen, bijvoorbeeld omdat plekken minder worden gebruikt of in verval raken. Op andere plaatsen kunnen juist nieuwe locaties worden ontwikkeld.

Tijdens het zwemwaterseizoen wordt de waterkwaliteit tweewekelijks gemeten. Hiervoor wordt het water onderzocht op de aanwezigheid van bacteriën en algen. Als bepaalde normen worden overschreden (zoals de hoeveelheid blauwalg), dan stelt de omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) een maatregel in. Dit kan zijn een waarschuwing, negatief zwemadvies en in uitzonderlijke situaties een zwemverbod. Ook de veiligheid en de hygiëne van de zwemwaterlocatie wordt gecontroleerd.
Informatie
Jaarlijks publiceert de provincie Zuid-Holland de zwemwaterlocaties die gelden voor het lopende jaar. Deze informatie is te vinden via www.zwemwater.nl. Op deze site staan alle actuele situaties en maatregelen per zwemwaterlocatie in heel Nederland. De website is een gezamenlijk initiatief van het IPO, Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen. Ook op de locaties zelf is informatie te vinden op informatieborden.
ZwemwaterApp
Ook via de Zwemwater app (Android en Apple store) zijn actuele gegevens te vinden over de zwemlocaties. Check de app als je wilt weten of een zwemplas schoon is en vrij van bijvoorbeeld blauwalg of botulisme. Met vragen kan tijdens het zwemseizoen ook worden gebeld met de zwemwatertelefoon 08009036 of even een mail sturen naar zwemwater@odmh.nl. (bronnen: Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en GGD)