Logo hartvanwaddinxveen.nl
<p>De gemeenteraad wil dat er een spaarpotje komt dat in de toekomst te gebruiken is voor verkeersverbeteringen.</p>

De gemeenteraad wil dat er een spaarpotje komt dat in de toekomst te gebruiken is voor verkeersverbeteringen.

(Foto: Ulrike Leone/Pixabay)

Raad wil spaarpot voor verkeersverbeteringen

  •   keer gelezen

Waddinxveen – De gemeenteraad wil dat de gemeente een spaarpotje creëert dat in de toekomst te gebruiken is om verkeersverbeteringen te bekostigen. Het gaat om maatregelen in regionaal verband.

Door Erik van Leeuwen

De motie werd woensdag bij de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces ingediend door de PCW en ondersteund door CDA, VVD en PvdA/GroenLinks. 

Volgens de indiener van de motie, Jannes Berghout, is het hard nodig dat er geld wordt gereserveerd voor het samenwerkingsverband Beter Bereikbaar Gouwe (BBG). “Het is belangrijk om met omliggende gemeenten en de provincie te kijken hoe we de bereikbaarheid, leefbaarheid en economie kunnen vergroten in onze regio. Wat ons opvalt is dat Waddinxveen aan tafel zit met lege zakken.”

Berghout is bang dat Waddinxveen de slag mist. “Alle andere participerende gemeenten en de provincie hebben reserveringen gedaan voor investeringen. En dat dat meegewogen wordt, werd ons pijnlijk duidelijk door de brief van de provincie van 23 juni. Daarin wordt geciteerd dat er vanzelfsprekend is gekeken naar draagvlak en het door de partners beschikbaar gestelde budget. Dat vertalen wij als ‘Waddinxveen heeft niets gereserveerd, dus maatregelen in het belang van Waddinxveen worden niet of minder meegenomen dan maatregelen voor bijvoorbeeld gemeente Alphen aan den Rijn, die 20 miljoen gereserveerd heeft voor dit project.”

Volgens Berghout zijn er voor Waddinxveen waardevolle maatregelen in de BBG. “Verlaging snelheid Henegouwerweg, Brugweg, diverse fietsroutes en verkeer Noordeinde beperken.” 

Bijval
Het voorstel van de PCW kreeg bijval van verkeerswethouder Kirsten Schippers, die aangaf dat bij regionale verkeersmaatregelen altijd sprake is van ‘co-financiering’. “Als gemeente moet je altijd de helft bijdragen.”

D66 en WeWa steunden de motie niet. De twee partijen vinden het nog te vroeg om geld voor een doel te bestemmen. “Dat gaat ten koste van de algemene reserve”, liet Sylvia Vink (WeWa) weten. 

Dat is volgens Berghout een taak van het college om dat uit te zoeken. “Een realistisch bedrag dat overeenkomt met de verwachte investering.”

Meer berichten