Afbeelding

Acht woningen gepland op plek kippenfarm

Algemeen

Waddinxveen - Op de plek waar het pluimveebedrijf van voormalig wethouder Kees de Jong in 2016 in vlammen opging, mogen van het college van burgemeester en wethouders minimaal vijf en maximaal acht koopwoningen worden gebouwd.

Door Nicole Lamers

De bouw van vijf woningen is mogelijk in het kader van de ruimte voor ruimte-regeling, omdat 5.589 vierkante meter aan kippenschuren is gesaneerd. De kippenboerderij komt immers niet meer terug.

In de stukken van de gemeente staat dat ‘gelet op de ruimtelijke kwaliteitswinst - een intensief en milieubelastend pluimveehouderijbedrijf met een hoge geurbelasting en fijnstofuitstoot wordt gesaneerd - zijn woningen toegestaan met een inhoud van 900 m3 per woning, met een goothoogte die varieert van drie tot zes meter’.

Gelet op de grootte en situering van het plangebied aan de dorpsrand kan planologische ruimte worden gereserveerd om nog drie extra woningen te bouwen, als elders agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en/of sierteeltgronden buiten de sierteeltcontour worden gesaneerd op Waddinxveens grondgebied.

Eierautomaat blijft staan
De voormalige bedrijfswoning van De Jong bleef bij de brand in 2016 gespaard en blijft staan, evenals een nabijgelegen bedrijfsschuur en de eierautomaat. De nieuwe woningen worden ontsloten via een nieuwe uitrit op de Polderweg.

Het college juicht de plannen toe: de belasting op het wegennet zou immers afnemen en een intensieve veehouderij verdwijnt. Volgens de gemeente zou er ook voldoende afstand zijn tussen de geplande biomassa-installaties op het zogenoemde Businesspark Vredenburgh en de woningen. Er zou ook worden voldaan aan de wettelijke normen voor fijnstof en stikstofdioxide. 

Het college is zelfs bereid een ecologische verbindingszone van Natuurnetwerk Nederland te verschuiven of te versmallen voor de uitvoering van het bouwplan.

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken en rapporten liggen zes weken ter inzage vanaf 25 maart.