Logo hartvanwaddinxveen.nl
Foto: Pixabay
Afvalbeleid

Gemeente vindt stank in nieuwbouwwijk Triangel 'aanvaardbaar'

  •   keer gelezen

Waddinxveen - De gemeente Waddinxveen vindt de stankoverlast in nieuwbouwwijk Triangel acceptabel. Het composteringsbedrijf Wagro waar de stank van afkomstig is, ligt op circa 500 meter afstand van de dichtstbijzijnde woningen.

Door Myriam Dijck

Een woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten: “De geurcontour, gebaseerd op een gemiddelde van Wagro, loopt net langs de woonwijken Triangel en Zuidplas. De geurpieken kunnen echter wel in de wijk worden geroken. Dit betekent dat men (degene die het bestemmingsplan heeft vastgesteld, red.) het aanvaardbaar acht dat er een bepaalde mate van geur kan worden waargenomen (acceptabel geurhinderniveau).”

De afgelopen twee jaar is het aantal klachten over stank door Wagro explosief toegenomen. Met name in 2018 was het aantal klachten hoog (656 klachten, vergeleken bij 12 klachten het jaar daarvoor). Dit zou mede komen door de extreem droge zomer dat jaar. In 2019 waren er 429 klachten.

‘Eigen verantwoordelijkheid’
Volgens de gemeente is het aan (nieuwe) inwoners en huizenkopers zelf om erachter te komen dat er vlakbij de woningen in de open lucht groenafval wordt verwerkt. “Inwoners kunnen zelf ruimtelijke plannen inzien en zich laten informeren over bedrijfsactiviteiten.”

Volgens de website van de omgevingsdienst Midden-Holland zit de geurbelasting van Wagro onder de wettelijk gestelde grens. “Voor de geuremissie zijn verschillende punten relevant, zoals de hoeveelheid materiaal, de samenstelling, de handelingen met het materiaal en de windrichting. Zo mogen bepaalde handelingen niet worden uitgevoerd bij een ongunstige windrichting. Deze uitgangspunten zijn beschreven en vastgelegd in de vergunning.”

Toezicht hierop gebeurt tijdens reguliere milieucontroles en bij klachten.

Overkapping
Om de geurhinder in te perken wil Wagro een overkapping bouwen op het eigen terrein, waardoor de stank wordt afgevangen en gefilterd. Wagro is ook een van de drie initiatiefnemers in Waddinxveen die een biomassacentrale wil bouwen, maar zegt voorrang te geven aan de bouw van de overkapping. Deze is naar verwachting op z’n vroegst in 2021 klaar. 

Meer berichten