Eerder al werd de leus 'laat ons niet stukken' in Waddinxveen gescandeerd.  (foto: archief HvH/tekst Nicole Lamers)
Eerder al werd de leus 'laat ons niet stukken' in Waddinxveen gescandeerd. (foto: archief HvH/tekst Nicole Lamers)

Gemeente Waddinxveen weert nieuwe biomassacentrales

Algemeen Biomassacentrales

Waddinxveen - Het ontwerpbestemmingsplan dat moet voorkomen dat in Waddinxveen nog meer biomassacentrales (bmc's) kunnen worden gebouwd, is gereed en ligt zes weken ter inzage. Het is een vervolg op het voorbereidingsbesluit dat eind oktober 2018 al werd genomen nadat veel maatschappelijke onrust was ontstaan over drie initiatieven voor de bouw van biomassacentrales in Waddinxveen.

De drie geplande bmc's van elk 14,9 megawatt komen te liggen aan de Zesde Tochtweg (2) en aan de Tweede Bloksweg. Over één centrale gaat de provincie, één vergunning ligt onder de rechter en de derde is onherroepelijk verklaard. De gemeente was in beginsel erg enthousiast over biomassa en zag dit als een belangrijke, alternatieve bron van energie naast zon en wind. Bovendien voldeden de aangevraagde vergunningen aan alle gestelde eisen en zei de gemeente juridisch niet anders te kunnen dan in te stemmen. Bewoners maakten zich echter direct zorgen om de uitstoot van dergelijke centrales en later is daar de stikstofdiscussie nog bij gekomen. Dinsdag 22 oktober vroegen de GGD's nog aandacht voor de komst van honderden biomassa-installaties in Nederland en stelden dat 'volstrekt onduidelijk is wat dergelijke installaties met de luchtkwaliteit doet'.

Inmiddels heeft ook het nieuwe dagelijkse bestuur van de provincie (GS) in het coalitieakkoord opgenomen dat de bouw van biomassacentrales niet de voorkeur geniet. De Waddinxveense wethouder Gezina Atzema zegt alle berichtgeving over biomassacentrales nauwlettend te volgen en beseft dat er veel discussie en zorg is over dit onderwerp, maar of het haar ook zelf aan het twijfelen heeft gebracht, daarover wil ze niets kwijt. Wel is in het ontwerpbestemmingsplan nu opgenomen dat biomassacentrales boven 1 megawatt niet zijn toegestaan in Waddinxveen. Kleinere biomassa installaties (tussen 130 kilowatt en 1 megawatt) zijn alleen toegestaan als de energie niet wordt geleverd aan derden en als kan worden aangetoond dat de luchtkwaliteit niet wordt aangetast buiten de ruimte waar de installatie staat.