Logo hartvanwaddinxveen.nl
Foto:

Gedeputeerde Weber vertrekt om achtergehouden informatie

  •   161 keer gelezen

Regio - Gedeputeerde Han Weber (D66) heeft vandaag, donderdag 9 mei, per brief zijn ontslag aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, commissaris van de Koning Jaap Smit. Weber heeft geconstateerd dat de ambtelijke organisatie informatie over het warmteproject niet met hem heeft gedeeld, waardoor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van deze informatie verstoken zijn gebleven. Hij neemt hiervoor politieke verantwoordelijkheid.

Het warmteproject gaat over de benutting van rest- en aardwarmte voor onder meer huishoudens en kassen in de regio. Bij het opstellen van een onderzoek is gebleken dat de ambtelijke organisatie een belangrijk advies niet heeft doorgestuurd aan Weber, die vervolgens zijn informatieplicht niet heeft kunnen nakomen. Een citaat uit de brief van Weber: "Met pijn in het hart heb ik na jaren van betrokkenheid bij deze provincie besloten om per heden mijn ontslag aan te bieden als lid van Gedeputeerde Staten. Reden is een recent geconstateerd gebrek in de informatievoorziening aan de Staten binnen mijn portefeuille." Ook schrijft hij in zijn ontslagbrief: "Warmte wordt dan ook gezien als een vorm van energietransitie tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. lets wat voor onze inwoners en bedrijven telt. lk heb mij om die reden de afgelopen jaren samen met de medewerkers ingezet voor de realisatie van de zogenaamde Warmterotonde Zuid-Holland, waarbij warmte-overschotten uit de industrie naast geothermie worden ingezet voor de verwarming van huizen en kassen. De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat ondanks vele medestanders onder zowel overheden als (publieke) bedrijven dit niet vanzelf gaat. Maar zonder wrijving geen glans!" 

Inmiddels hebben alle betrokken politici de informatie alsnog gekregen. Omdat op de betreffende informatie geheimhouding rust, zal zij niet openbaar worden gemaakt. Dit houdt onder meer verband met de aanbestedingen die voortvloeien uit het warmteproject. Jaap Smit laat op de site van de provincie weten respect te hebben voor de principiële keuze van Weber. "Het besluit om terug te treden getuigt van politieke moed. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook buitengewoon bedroevend dat we op deze manier afscheid moeten nemen van iemand die ik heb leren kennen als een integere en plezierige collega binnen het college van Gedeputeerde Staten." Weber was 8 jaar bestuurder en voor die tijd 13 jaar Statenlid.

Meer berichten