Logo hartvanwaddinxveen.nl
<p>Wim Lexmond gaat geen biomassacentrale meer bouwen.</p>

Wim Lexmond gaat geen biomassacentrale meer bouwen.

(Archieffoto: Jan van Woerden)
Ingezonden brief Biomassacentrales

Wim Lexmond: ‘Beste buren...’

  •   keer gelezen   Ingezonden

Eind november 2021 was de uiterste datum voor Beijerinck BV om gebruik te kunnen maken van een SDE+-beschikking. Dit houdt in dat duurzaam opgewekte energie bij levering gesubsidieerd wordt. Omdat de bouw van het bedrijfspand en de biomassacentrale (WKK) zeker 20 maanden duurt, is het begrijpelijk dat de SDE+-beschikking is ingetrokken.

In de komende jaren voer ik een juridisch gevecht omdat ik als ondernemer met een duurzame inborst, onrechtvaardig ben behandeld door de overheid. Ik verwacht dat het jaren gaat duren voordat ik bij de Raad van State mijn gelijk zal krijgen...

Inderdaad: “De stekker van deze bmc is eruit.”

Zonder mijn frustraties over de onbegrijpelijke wijze waarop bezwaarmakers hebben gecommuniceerd nog eens te onderstrepen, geef ik wat argumenten van mijn kant:

  • Nee, wij gaan geen houtpellets importeren of inkopen om te verbranden
  • Beijerinck kiest voor houtfracties uit gft en brandstof van MUG-vezels (’meer uit groen’) uit tomaten-, paprika-, komkommerplanten en gras
  • Dit betreft dus geen 100 jaar oud bomenhout, maar kort-cyclisch materiaal van een jaar
  • Uit diverse onderzoeken bleek dat de bmc geen noemenswaardige fijnstofuitstoot zou hebben
  • Er zou ook geen geur-, geluid- en/of overige emissiehinder zijn.


Stikstofuitstoot kan worden afgevangen en de stikstofoxidenuitstoot is al aanzienlijk lager dan wat er uit gasbranders komt (daarnaast vormen wij geen hinder voor de rugstreeppad; haha).

In januari word ik 65, een pensionado die zich niet langer technisch zal inspannen voor een bmc gevoed met snoeihout, bermgras en glastuinbouwstromen. 

Waar ik wel in blijf investeren, is het opwerken van laagwaardige biomassastromen tot hoogwaardige, duurzame producten:

  • Energierijke sapstromen voor biogas
  • Nutriënten/kunstmest
  • Schone vezelstructuur, wat naast gebruik in bmc’s, ook geschikt is als hoogveenvervanging.


Deze brief stuur ik niet om mijn teleurstelling te tonen, maar om medestanders te vinden in de regio Waddinxveen om duurzame energieprojecten op te pakken en CO2-uitstootbesparingen te realiseren. We moeten werken aan een ‘regionale energiestrategie’.

Ik verwacht veel van jullie; de buren, gemeente Waddinxveen en provincie Zuid-Holland.


Zoveel mensen, zoveel meningen  

Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam.
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.  

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, 
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holland.

Meer berichten