Afbeelding
Ingezonden brief

‘Betrekt gemeente Waddinxveen bevolking bij mogelijke opvang asielzoekers?’

Ingezonden

De regering roept provincies en gemeenten op om opvangplekken voor asielzoekers en huisvesting voor statushouders te creëren.

Ondergetekende brievenschrijver verwijst naar een bericht op Teletekst bij de NOS waarin het kabinet provincies en gemeenten oproept om meer opvangplekken voor asielzoekers en huisvesting voor statushouders te creëren. Mede door de aantallen evacués uit Afghanistan dreigen de locaties van het COA binnen afzienbare tijd vol te raken, meent demissionair staatssecretaris Broekers.

Waddinxveen is erg gezagsgetrouw. Als de provincie Zuid-Holland zegt dat er gebouwd moet worden, dan bouwt Waddinxveen meteen alles vol. En nu vraagt de centrale overheid om opvang en huisvesting van asielzoekers door provincies en gemeenten.

Vraag aan de gemeente Waddinxveen: wordt aan die oproep gehoor gegeven? Zo ja, waar en wanneer? Zo neen, waarom niet? Wat het antwoord ook mag zijn, wordt de bevolking betrokken bij de besluitvorming?

  • Gerard Brekelmans


Zoveel mensen, zoveel meningen  

Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam. 
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.  

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, 
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holland.