Afbeelding
Ingezonden

Waddergate 2: Waarom Wagro fors uitbreiden?

Ingezonden Afvalbeleid

De overheid heeft een afvalverdienmodel opgetuigd. De ondernemer krijgt een zak geld bij de afvalinname om het afval te recyclen. Daardoor ontstaat tevens een financiële prikkel om afval goedkoop te dumpen.

Volgens het Openbaar Ministerie lokt het afvalverdienmodel criminele activiteiten uit. Zo belandt giftig afval in mestvergisters, in kunstmatige heuvels, onder wegen of in de oven. Verder kent de afvalsector opvallend veel bedrijfsbranden.

Het collegebesluit rond Wagro roept veel vragen op: het besluit vervierenhalfvoudigt de hoeveelheid bouw- en sloopafval. Hoezo, compostbedrijf? Het college erkent dat een hal geen garantie biedt tegen stank, lawaai of brand. De hoeveelheid bouw-, sloop- en groenafval gaat van 124.000 naar 493.000 ton.

Nemen alle problemen voor de leefomgeving dan toe of af? Wat betekenen alle extra transporten en afvalverwerking voor het ondertekende Schone Lucht Akkoord, waarvan Waddinxveen alle fijnstofnormen nu al bijna structureel overschrijdt? Waarom negeert het college wederom de belangen van de inwoners met een veel groter afvalbedrijf nabij woningen? Allemaal voor een schadelijk verdienmodel, net als met de biomassacentrales? Heeft het college niets geleerd van Waddergate 1? Ligt bedrijfssluiting of- herplaatsing ver buiten bewoond gebied op last van de provincie als het bevoegde gezag meer voor de hand, mede gezien alle eerdere milieuovertredingen?

In verband met de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Triangel moest Cyclus verhuizen, op kosten van de inwoners. Om vervolgens Wagro fors te laten uitbreiden? En waarom zwijgen bestuurders over de motie ‘Stop biomassa’? Laten zij de inwoners weer in de steek?

  • Remko Roos


Zoveel mensen, zoveel meningen  

Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam.
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.  

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven,
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holland.