Afbeelding
Ingezonden brief

‘Ik kan er met mijn pet niet helemaal bij’

Ingezonden

In Hart van Waddinxveen van 3 maart 2021 staat de bijdrage met kop: ‘Drukke week bij de stort: wachttijden tot drie kwartier’. Uit het stuk maak ík op dat Waddinxveen enorm trots is dat ze de dienst van het afvalbrengstation aanbieden.

Pas later dringt tot me door dat de gemeente zich moet schamen. Welwillende burgers getroosten zich de moeite om huisvuil te scheiden door het zelf weg te brengen. Ze nemen de wachttijd van drie kwartier bij het afvalbrengstation blijkbaar voor lief.

Talloze auto’s moeten keer op keer hun motor starten om een stukje op te trekken. Of erger misschien, ze laten de motor berustend constant draaien.

Het is zeer de vraag of het scheiden van afval op deze wijze nog milieubewust gebeurt.

Uiteraard is de gemeente goedkoop uit door geen ruimere openingstijden te bieden. De kosten van het scheiden van afval komen (wederom) voor rekening van de gedienstige burger.

Ongetwijfeld zullen bewoners neigen om het afval noodgedwongen via de grofvuilcontainers aan de straat te zetten. Ook her en der door Waddinxveen verspreid staande afvalbakken bieden een leuk alternatief.

Ik kan er met mijn pet niet helemaal bij.

Hoogachtend,

  • Paul Beckers 


Zoveel mensen, zoveel meningen  

Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam.
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.  

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven,
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holl
and.