Waddinxveen maakt bewust pas op de plaats.
Waddinxveen maakt bewust pas op de plaats. Foto: archief

Gemeente heeft vijf miljoen over, maar maakt geen wilde plannen

Financieel

Waddinxveen - Onzekerheden over de financiële vertaling van het klimaatakkoord vanuit het Rijk, het toenemend tekort in de jeugdzorg en het gemis (vooralsnog) van een financiële ondersteuning van het Rijk voor implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; een greep uit de vele onzekerheden waarmee de gemeente Waddinxveen heeft te kampen en waardoor ze financieel gezien pas op de plaats maakt.

Nicole Lamers

Het jaar 2020 wist de gemeente, ondanks de coronacrisis en wisseling van de wacht door de val van het college, positief af te sluiten met ruim vijf miljoen euro. Vooral dankzij incidentele meevallers, zoals de bouw van meer huizen dan verwacht, waardoor het areaal van de gemeente sneller is gegroeid en er dus meer onroerendezaakbelasting binnenkomt. 

En in de pot ‘voorziening groot onderhoud’ zat een dermate groot bedrag (1,6 miljoen euro) dat door verandering van het systeem van bovenaf bestemd moet worden voor iets anders (dat wordt de uitvoering van de motie ‘voor elk huishouden een boom’) en dus te boek staat als ‘incidentele meevaller’. 

Maar voor de langere termijn weet de gemeente niet wat ze kan verwachten. Er is nog geen nieuw kabinet waardoor veel onduidelijkheid is over de bijdragen van het Rijk voor wettelijk opgelegde taken. Ook de oplossing voor het structureel tekort op jeugdzorg is nog niet in zicht. 

Advies
Op advies van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners heeft de gemeente Waddinxveen - met 30.000 inwoners - besloten om niet alvast te bezuinigen. “Stel, je gaat over tot sluiting van een accommodatie en na een jaar kom je erachter dat je dat beter niet had kunnen doen”, aldus wethouder Martijn Kortleven. “Voor de komende twee jaar is de begroting sluitend gemaakt, maar voor de jaren erna kunnen we het niet overzien. Er zijn teveel onzekerheden.” 

Met de financiële compensatie van het Rijk vanwege Covid-19 is de gemeente in 2020 wel uitgekomen en heeft ze zelfs nog geld overgehouden, maar naar verwachting kampt Waddinxveen na corona met na-ijleffecten, zoals meer mensen in de bijstand en meer jongeren met psychische problemen. Er wordt bewust niet ingezet op nieuw beleid, alleen op wat wettelijk moet.