Hans Boere is de vinder van het eerste kievitsei in dit gebied. (foto: pr)
Hans Boere is de vinder van het eerste kievitsei in dit gebied. (foto: pr)

Eerste kievitsei in Zuid-Holland gevonden

Algemeen 726 keer gelezen

Waddinxveen - Binnen het collectief Rijn & Gouwe Wiericke  is zaterdag 11 maart in een maïsveld vlakbij de Plasweg in Waddinxveen het eerste kievitsei van dit jaar gevonden. De vondst is om 15.20 uur gemeld  bij  de Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke (www.rijnengouwewiericke.nl). Het ei is gecontroleerd en er is vastgesteld dat het een vers ei is.

De vinder is Hans Boere, lid van de vrijwilligersgroep Boerenlandvogels  Rijn & Gouwe Wiericke 

Al heel lang bestaat in Nederland de traditie van het bekend maken van het vinden van het eerste kievietsei. Hoewel de eieren nu niet meer geraapt mogen worden, blijft de eer van het vinden van het eerste ei bestaan. 

Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2023  begonnen. Vrijwilligers van Boerenlandvogels Rijn & Gouwe Wiericke kijken ernaar uit om vanaf nu tot half juni het land in te gaan om in samenwerking met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken, zodat de boer ze kan beschermen. Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook de ogen in het veld om te weten waar er later gemaaid moet worden om zodoende het broedsucces van de weidevogels te vergroten.
Voorafgaande aan het broedseizoen  worden met behulp van zonnepompen op een aantal percelen van het collectief Rijn & Gouwe Wiericke water gepompt. Het gaat om zogenaamde plasdras. Boeren zetten lage delen land  onder water voor weidevogels. De drassige stroken hebben een enorme aantrekkingskracht op onder andere grutto’s, kieviten, scholeksters en tureluurs. Ze kunnen er gemakkelijk voedsel (wormen) vinden.

Vanaf maart gaat er ook een webcam mee  draaien. Daar is met name in de nachtelijke uren te zien welke aantrekkingskracht deze plassen op de vogels hebben. Te volgen via http://nestkastlive.nl
Boeren combineren plasdras met omliggend kruidenrijk grasland, uitgesteld maaien en legselbeheer. Hiervoor ontvangen ze een vergoeding. Kruidenrijke weilanden trekken veel insecten aan, een belangrijke voedselbron voor (jonge) weidevogels.

Sommige percelen grasland worden pas na 22 juni gemaaid, zodat kuikens de tijd krijgen om in het (lange) gras op te groeien en te schuilen. Verder laten de agrariërs die aan weidevogelbeheer doen stroken gras staan waarin kuikens kunnen vluchten en maaien ze ruim om nesten heen. Ook doen de boeren aan nestbescherming.