De Brugweg.
De Brugweg. Picasa

Waddinxveens verkeersnet wordt onder de loep genomen

Algemeen 637 keer gelezen

Waddinxveen – De gemeente Waddinxveen werkt aan een nieuw verkeersplan. Eén ding is zeker: een oplossing voor alle knelpunten zal er niet komen.

Door Erik van Leeuwen

De gemeenteraad werd vorige week woensdag 28 september in een zogenaamde themaraad bijgepraat over de voorbereidingen van het nieuwe verkeerscirculatieplan. Dat moet Waddinxveen een veiliger wegennet opleveren en moet zorgen voor een betere doorstroming. Hoe de balans tussen die twee aspecten komt te liggen, bepaalt de raad later zelf.

Een nieuw verkeersplan is nodig omdat Waddinxveen in de loop der jaren fors is gegroeid. Het toegenomen aantal inwoners heeft gezorgd voor meer drukte op auto- en fietswegen. Daardoor is de veiligheid op sommige plekken in het geding en stagneert op andere locaties de doorstroming. “We kijken voor het plan naar alle aspecten en doen dat in samenhang met elkaar”, zei woensdag een woordvoerder van het onafhankelijke bureau dat Waddinxveen adviseert bij het verkeersplan. Om duidelijk in kaart te brengen waar knelpunten zijn, werd de hulp ingeroepen van ervaringsdeskundigen: ongeveer 1250 inwoners vulden een enquête in waarbij ze konden aangeven waar de schoen in Waddinxveen voor hen wringt. Veruit de meest ingevulde enquêtes hadden betrekking op de veiligheid, maar ook over snelheid en parkeren kwamen veel reacties binnen. De resultaten zullen worden meegenomen in de verdere analyse van het wegennet in Waddinxveen. 

De aanwezige raadsleden waren enigszins verbaasd dat Beter Bereikbaar Gouwe en de situatie aan de Brugweg buiten beschouwing worden gelaten. Dat heeft er volgens een gemeentewoordvoerder mee te maken dat men wil voorkomen dat uitvoering van het verkeersplan in de wacht blijft staan. Benadrukt werd ook dat het verkeersplan geen wondermiddel is. Niet overal is geld voor.