Afbeelding

Coalitie wil meer regie over woningmarkt

Algemeen 348 keer gelezen

Waddinxveen – De nieuwe coalitie wil dat de gemeente meer woningbouwprojecten zelfstandig gaat ontwikkelen. Daarmee hopen PCW, CDA en VVD het woningprogramma in Waddinxveen beter te kunnen sturen.

Door Erik van Leeuwen 

Waddinxveen voerde sinds vele jaren een passief grondbeleid waarbij de regie werd overgelaten aan marktpartijen. Net als veel andere gemeenten is men tot de conclusie gekomen dat meer regie nodig is vanuit de lokale overheid om daarmee zo veel mogelijk invloed te kunnen uitoefenen op de woningen die gebouwd worden.

De nieuwe coalitie heeft de ambitie om voor iedere Waddinxvener tot passende woonruimte te komen. Dat moet ook vastgelegd worden in een woonzorgvisie. Ook is de coalitie, zo melden bronnen, van plan om de huisvestingsverordening op een aantal punten te herzien en de prestatieafspraken met Woonpartners Midden-Holland aan te scherpen. Het is de bedoeling dat vooral veel woonruimte wordt gerealiseerd voor starters. Daarbij wordt gedacht aan flexibele en vaste oplossingen. Ook wordt gekeken naar innovatieve oplossingen. Transformatie van bestaande gebouwen wordt eveneens als optie genoemd. Men wil alle mogelijkheden benutten om de huizenprijzen zo laag mogelijk te houden.
De coalitie stelt dat er geen enkele optie wordt uitgesloten en heeft het over ‘van erfpacht tot collectieve woonvormen’. In het nog te presenteren coalitieakkoord staat dat de partijen het accepteren dat ‘ver willen gaan’ gevolgen kan hebben voor stedenbouwkundige keuzes. Wat daarmee wordt bedoeld wordt niet toegelicht, maar waarschijnlijk gaat het om meer gestapelde bouw. Een ander belangrijk punt is dat de coalitie de doorstroming in de woningmarkt wil stimuleren en optimaliseren.

Een actief grondbeleid, waarbij de gemeente gronden verwerft en ontwikkelt, speelt in de ogen van de coalitie een belangrijke rol in het vlottrekken van de Waddinxveense woningmarkt. De afgelopen jaren heeft Waddinxveen al met succes kunnen ruiken aan projecten die met eigen grond worden gerealiseerd. Triangel bleek een melkkoe, waarbij de gemeente straks onder de streep miljoenen euro’s overhoudt, die het weer kan inzetten voor het op peil houden van maatschappelijke voorzieningen. In ’t Suyt 2 kan een woningprogramma worden gerealiseerd dat past bij de woonvisie.

Bij de ontwikkeling van fase 2 van het Gouweplein moest de gemeenteraad noodgedwongen afzien van de woonvisievariant omdat deze de gemeente ruim anderhalf uur miljoen euro gaat kosten. In dit project was de gemeente geen grondbezitter. Datzelfde geldt ook voor de Noordkade, waar straks een wijk van ongeveer vijftienhonderd woningen moet komen.

Vertrekkend wethouder financiën en grondzaken Martijn Kortleven zei onlangs dat de gemeente er in de toekomst goed aan doet om een actievere speler op de woningmarkt te worden.

De gemeenteraad wordt in elk geval voorbereid op de actieve rol van Waddinxveen, want afgelopen week kregen de raadsleden een nadere toelichting over het gebruik van de Wvg. Deze Wet voorkeursrecht gemeenten verplicht eigenaren van een perceel waarop een voorkeursrecht is gevestigd, bij verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. De gemeente wil hiermee meer grip krijgen op de grondmarkt en prijsopdrijving door speculaties tegengaan.