Afbeelding

College wacht beroepsprocedures af vóór uitvoering motie ‘stop biomassa’

Algemeen Biomassacentrales

Waddinxveen - De gemeenteraad van Waddinxveen heeft in een motie ‘Stop biomassa’ het college gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de verleende vergunningen voor biomassa-installaties in te trekken, wat de kosten daarvan zijn en of het Rijk mogelijk een vergoeding zal geven. 

Ook is gevraagd aan het college om met betrokken bedrijven in gesprek te gaan. Het college laat nu in een memo weten dat er nog diverse beroepsprocedures lopen bij de rechtbank met betrekking tot dit onderwerp en dat de uitkomsten eerst worden afgewacht.