Logo hartvanwaddinxveen.nl
Foto: Pixabay

Provincie pleit voor nieuwe woonvorm

  •   keer gelezen

Regio - Om de woningbouw te versnellen gaat Zuid-Holland ‘tijdelijk wonen’ bevorderen. Als aanvulling op meer permanente woningbouw biedt deze nieuwe woonvorm kansen voor woningzoekenden die én met spoed én goedkoop een huis nodig hebben.

Concreet zou het gaan om het plaatsen van verplaatsbare wooneenheden en het toestaan van wonen in leegstaande scholen en kantoren. Dat is in het kort de boodschap van het programmaplan Flexwonen 2021-2024. Begin deze maand hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland tot deze aanpak besloten. 

‘We moeten ook de bouw van flexwoningen versnellen. Daarvoor is de provincie op zoek naar creatieve denkers en doeners die samen met gedeputeerde Anne koning ervoor willen gaan zorgen dat al die spoedzoekers straks blij zijn met een eigen betaalbare woonruimte die snel beschikbaar kwam. Studenten, arbeidsmigranten, starters, mantelzorgers, dak- en thuislozen, mensen die lang in de gevangenis zaten, alleenstaande statushouders en mensen die met een relatiebreuk of uitstroom uit een instelling te maken krijgen, kunnen in de huidige overspannen woningmarkt moeilijk woonruimte vinden. Een tijdelijk onderkomen voor enkele jaren of maanden helpt om zaken op orde te krijgen en daarna door te stromen naar een reguliere permanente woning.’

De provincie gaat gemeenten en woningcorporaties helpen om meer flexwoonprojecten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door extra menskracht te betalen, masterclasses te organiseren over hoe je snel meters kunt maken en te helpen bij regionale afstemming. Ook wordt gewerkt aan uniformering van vergunningsprocedures en het zo nodig wegnemen van belemmeringen in de regelgeving.

Meer berichten