Logo hartvanwaddinxveen.nl
<p>Het Gouweplein. (foto: archief Hartvan holland/tekst: Nicole Lamers)</p>

Het Gouweplein. (foto: archief Hartvan holland/tekst: Nicole Lamers)

Leegstand in winkelcentra daalt geleidelijk, ook in Waddinxveen

  •   keer gelezen

De leegstand in de regio Midden-Holland daalt geleidelijk. Dit staat in de regionale detailhandelsstructuurvisie dat is opgesteld door en voor de gemeenten in de regio Midden-Holland. Dat minder winkels leeg staan, sluit aan bij de landelijke trend, maar zou ook het gevolg zijn van actieve ingrepen door gemeenten, winkeliersverenigingen, investeerders en pandeigenaren. 

In Waddinxveen heeft toevoeging van het Gouweplein, op een moment dat het minder ging met de detailhandel, in eerste instantie geleid tot het aanzienlijk oplopen van de leegstand. Toch is inmiddels een positieve trend ingezet - zo is te lezen in de visie -, want tussen 2018 en 2020 is de leegstand sterk afgenomen en zijn de meeste winkels op het Gouweplein gevuld. De ontwikkeling van nieuwbouwwijk Triangel heeft hier zeker aan bijgedragen; er kwam een steeds breder draagvlak voor de gerealiseerde centrale winkelvoorziening. De gemeente Zuidplas laat de laagste leegstandcijfers zien. Dit heeft te maken met de sterk per dorp gespreide winkelstructuur, gericht op het verzorgingsgebied in de directe omgeving. Het betreft voornamelijk winkelvoorzieningen voor de dagelijkse aankopen. De oplopende leegstand begin 2018, met name in de Reigerhof, kon een halt toe worden geroepen door verandering van eigenaar, een actieve aanpak vanuit de gemeente en een actieve samenwerking met het nieuwe gevormde bestuur van de winkeliersvereniging. De Reigerhof laat begin 2019 weer een nagenoeg volle bezetting zien.
In Waddinxveen is inmiddels duidelijk de keuze gemaakt om het Gouweplein aan te wijzen als hoofdcentrum en de andere centra een plaats te geven als ondersteunend winkelgebied. Om het Gouweplein ook meer als ‘place to be’ dan als ‘place to buy’ te zien, zou meer horeca en dienstverlening wenselijk zijn. De coronacrisis had het afgelopen jaar natuurlijk ook effect. In Waddinxveen liet de eerste lockdown een relatief gunstig effect zien op de detailhandel. De omzetten van de winkels kwamen uiteindelijk weer op het normale niveau of erboven. Dit komt omdat veel mensen in de zomervakantie van 2020 thuis zijn gebleven of in Nederland op vakantie gingen.

Meer berichten