Midden- en kleinbedrijf gesteund via regionale deals
Logo hartvanwaddinxveen.nl
Foto: Mabel Amber/Pixabay

Midden- en kleinbedrijf gesteund via regionale deals

  •   keer gelezen

Regio - Een subsidieregeling voor regionale deals en de aanstelling van een ambassadeur; met deze twee initiatieven gaat de provincie Zuid-Holland samen met gemeenten en bedrijfsleven in de regio werken aan de ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Om dit te bereiken wil de provincie regionale ‘mkb-deals’ sluiten. Zo’n deal bevat een gezamenlijke aanpak en afspraken om bedrijven te ondersteunen en versterken. Het kan om het digitaliseren van processen gaan, het begeleiden naar bedrijfsfinanciering of bijvoorbeeld het aantrekken van talent. Voor het opstellen en uitvoeren van de deals zet de provincie extra capaciteit en middelen in.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Het mkb vormt de ruggengraat van dorpen en steden en van onze economie. Het mkb staat ook voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, verduurzaming, toegang tot financiering en aanboren van nieuw talent. De provincie wil het mkb hierin ondersteunen en zo werken aan een robuust ecosysteem voor het mkb. Ik roep gemeenten en regio’s op om dit samen met de provincie vorm te geven via regionale mkb-deals.”

De openstelling van de provinciale subsidieregeling is naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar.

Mkb-ambassadeur
De provincie heeft een mkb-ambassadeur aangesteld om regio’s te ondersteunen bij de totstandkoming en uitwerking van een mkb-deal.

Zo’n deal is een samenwerking van ten minste vijf partijen, waaronder drie Zuid-Hollandse gemeenten, een ondernemersorganisatie en de provincie Zuid-Holland. De ambitie is om vijf tot zeven mkb-deals te sluiten met diverse regio’s in Zuid-Holland.

Meer berichten