Het postkantoor in vroegere tijden.
Het postkantoor in vroegere tijden. Afbeelding afkomstig van de Facebooksite Waddinxveen Parel aan de Gouwe

Kink in de kabel bij ontwikkeling postkantoorlocatie

Algemeen 605 keer gelezen

Waddinxveen - Op de plek waar het voormalige postkantoor van Waddinxveen was te vinden (Kerkweg-Oost 155 - 157) zijn nog altijd zorgwoningen gepland, maar er is wel een kink in de kabel gekomen, zo blijkt uit een memo van het college.

Het bestemmingsplan is eerder al aangepast voor de bouw van 24 zorgwoningen en ook staat zwart op wit dat de voorgevel van het nieuwe gebouw in dezelfde stijl gebouwd moet worden als het oude postkantoor. 

Het oude gebouw brandde in 2016 af. Het nieuwbouwplan was een initiatief van ontwikkelaar Zorgvastgoed Waddinxveen en zorgorganisatie ASVZ, maar beide partijen hebben onlangs afscheid van elkaar genomen waardoor het ouderinitiatief ATOS, dat was gekoppeld aan zorgorganisatie ASVZ, geen plek meer krijgt in het nieuwe gebouw.

Op de site van ATOS laten de betrokken ouders weten dat de studio’s aan de Kerkweg helaas niet doorgaan. ‘Voor ons onbegrijpelijk dat dit kon gebeuren, ATOS heeft hier zo hard voor gewerkt maar we geven niet op. ATOS zal met ASVZ en de gemeente verder gaan zoeken voor een andere locatie in Waddinxveen, wij vertrouwen erop dat het deze keer wel lukt’.

De ontwikkelaar (Zorgvastgoed Waddinxveen) heeft bij de gemeente aangegeven inmiddels in gesprek te zijn met een potentiële nieuwe koper. Deze nieuwe koper zou ook zorgwoningen aanbieden, zoals vastgesteld in het bestemmingsplan.

Nieuw ontwerp
De gemeente heeft geen invloed op de partij die in het nieuwe gebouw wordt gehuisvest, daarover gaat alleen de ontwikkelaar. De gemeente is immers geen eigenaar van de grond. Zodra een nieuw contract wordt afgesloten, maakt Zorgvastgoed Waddinxveen een nieuw ontwerp.

Dit ontwerp moet binnen de huidige grenzen van het bestemmingsplan vallen. De gemeente toetst het nieuwe ontwerp bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Na goedkeuring kan de bouw van de zorglocatie beginnen. Zodra de nieuwe partij bekend is, zal ook meer bekend worden over de planning van het project.