De (Verlengde) Bentwoudlaan, in roze en groen, wordt de nieuwe 
noord-zuidverbinding langs de westkant van Waddinxveen.
De (Verlengde) Bentwoudlaan, in roze en groen, wordt de nieuwe noord-zuidverbinding langs de westkant van Waddinxveen. Foto: pr

Noord-zuidverbinding door de polder langs Waddinxveen

Algemeen 3.571 keer gelezen

Den Haag – Provincie Zuid-Holland heeft een gedetailleerd plan voor de randweg langs de westkant van Waddinxveen gepubliceerd. De Bentwoudlaan en de Verlengde Bentwoudlaan zullen een nieuwe noord-zuidverbinding vormen in het poldergebied langs Waddinxveen. De weg sluit aan op de Vredenburghlaan in het zuiden (die nu in aanbouw is) en de Hoogeveenseweg in Boskoop in het noorden.

Door Myriam Dijck

Het concept-ontwerp van het provinciale inpassingsplan (PIP) voor de (Verlengde) Bentwoudlaan is vorige maand vastgesteld. Op 2 september licht de provincie het plan online toe aan de raadsleden van de gemeente Waddinxveen. Daarna volgt een fysieke bijeenkomst waar inwoners ook bij kunnen zijn, de datum en locatie hiervoor zijn nog niet bekend.

Knelpunten
De provinciale weg van twee keer één rijstrook, ook wel bekend onder de projectnaam ‘N207-Zuid’, zal los van Waddinxveen in het open gebied komen te liggen. De maximum snelheid zal 80 of 60 kilometer per uur bedragen. De weg moet onder andere verkeer vanuit Boskoop en Waddinxveen sneller van en naar de A12 leiden, zodat het niet door de dorpskernen heen hoeft.

De huidige noord-zuidverbinding langs Waddinxveen, de Henegouwerweg (N207), ligt aan de oostkant van de Gouwe waardoor verkeer eerst het water moet oversteken. De hefbruggen in Boskoop en Waddinxveen zijn bekende verkeersknelpunten: in de spits ontstaan er vaak lange wachttijden wanneer de bruggen geopend zijn.

In het zuiden gaat de Bentwoudlaan over in de Vredenburghlaan. Deze sluit via een verkeersplein aan op de Beijerincklaan. Een tweede ontsluiting naar Waddinxveen komt ter hoogte van de Beethovenlaan via een rotonde en doortrekking van de Beethovenlaan (de toekomstige Verlengde Beethovenlaan).

Landschap
De provincie is van plan om ter hoogte van het Bentwoud de aanwezige beplanting zo dicht mogelijk tegen de weg aan te leggen, om 'de kwaliteit van het landschap te bewaren'.

In de polder, tussen het Bentwoud en de Kleikade, komt geen beplanting – de omgeving van de weg wordt zo leeg mogelijk gehouden ‘om geen verstoring te veroorzaken’. Het stuk in de Zuidplaspolder, ten zuiden van de Kleikade, zal worden geflankeerd door boombeplanting.

Fietsverbindingen
Naast autowegen omvat het plan ook nieuwe fiets- en wandelverbindingen. Op de Kleikade en langs de Maaltocht worden nieuwe fietspaden gerealiseerd die de Verlengde Bentwoudlaan door middel van een brug of een fietstunnel respectievelijk zullen doorkruisen.

Vlakbij de aansluiting op de Hoogeveenseweg komt daarnaast een ‘recreatieve passage’ om het Bentwoud te betreden: een pad voor fietsers, wandelaars en ruiters vanaf de Sportlaan en een fietsbrug over de nieuwe randweg. Voor het autoverkeer komt hier ook een nieuw entree naar het Bentwoud: ter hoogte van het ICT-terrein van Boskoop, aan de andere kant van de Hoogeveenseweg, komt een nieuwe parkeerplaats.

Hazerswoude-Dorp
Naast de (Verlengde) Bentwoudlaan omvat het project N207-Zuid ook een nieuw verkeersplan voor Hazerswoude-Dorp. Om de doorstroom over de Gemeneweg (N209) te verbeteren zijn er drie versies opgenomen in het conceptplan. Elke variant omvat onder andere een nieuwe rotonde ten noorden van het dorp en een aanpassing van de kruising met de Dorpsstraat.

Reageren
Gemeente Waddinxveen heeft, samen met de andere betrokken overheden (waaronder de gemeente Alphen aan den Rijn) tot 1 oktober 2020 de tijd om te reageren op het conceptplan. Het ontwerp wat hieruit volgt zal in het eerste kwartaal van 2021 worden vastgesteld, vanaf dan kunnen ook inwoners, organisaties en bedrijven hun reactie geven. Het is de bedoeling dat het hele project tussen 2023 en 2025 wordt gerealiseerd.