Logo hartvanwaddinxveen.nl
Foto: pr

Miljoenen om bodemdaling tegen te gaan

  •   88 keer gelezen

Regio - De provincie Zuid-Holland krijgt voor komende twee jaar 22 miljoen euro van het Rijk om bodemdaling tegen te gaan. De provincie gaat dit inzetten in de veenweidegebieden met de meeste bodemdaling: de Krimpenerwaard, Alblasserwaard en rond de Nieuwkoopse Plassen.

De investering is onderdeel van het veenplan van de minister van Landbouw, Natuur en Visserij en een belangrijke stap in de uitvoering van het klimaatakkoord. Ambitie daarvan is om in 2050, 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Een deel van deze uitstoot komt uit de bodem. Van oorsprong zijn veenweidegebieden erg nat en drassig en om er bijvoorbeeld koeien op te kunnen laten grazen wordt het waterpeil verlaagd. Dat zorgt er echter ook voor dat het veen oxideert; CO2 verdwijnt de lucht in en de bodem daalt.

Het Rijk stelt nu 100 miljoen euro beschikbaar voor kortetermijnmaatregelen in gebieden waar het probleem het meest urgent is. In Zuid-Holland is dat het geval rond de Nieuwkoopse Plassen en in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Land- en tuinbouw): “Hierover zijn we al een tijd in gesprek met de omgeving. Samen met onder meer boeren, gemeenten en waterschappen hebben we hiervoor een aanpak opgesteld. Mooi dat we nu 22 miljoen euro krijgen om dat uit te voeren.”

Bom-Lemstra: “Naast bodemdaling staat de biodiversiteit bijvoorbeeld onder druk, maar ook het productiesysteem en de verdienmodellen van onze boeren. Dat vraagt om een verandering waaraan we samen met boeren en de hele keten daaromheen moeten werken.”

In de drie bovengenoemde gebieden zal de aanpak dan ook worden gecombineerd met andere activiteiten, bijvoorbeeld vanuit de gebiedsprocessen rond stikstof of de inzet voor natuur. “De vraagstukken zijn groot, maar door slim te combineren kunnen we samen flinke stappen zetten.”

Meer berichten