Afbeelding
Foto: Pixabay

Partijen opperen pilot houtstookvrije wijken

Algemeen Biomassacentrales onderzoekStikstof

Waddinxveen - PCW en D66 willen af van kleinere luchtvervuilende installaties. Zij opperden tijdens de vergadering van de raadscommissie over duiding van het luchtkwaliteitsonderzoek van Tauw, een pilot met houtstookvrije wijken. 

Erik van Leeuwen

In cijfers uit modelrekeningen komt naar voren dat kleinere biomassa-installaties - houtstokerij of open haard - in verhouding veel vervuilender zijn dan de grotere bmc’s. “Ze zorgen in verhouding voor twee keer meer luchtvervuiling en wekken vijftig keer minder energie op. De impact van die kleine installaties is dus vele malen groter voor de luchtkwaliteit”, stelde Lambert den Dekker (PCW). 

Hij had uitgerekend dat in Waddinxveen 1700 kleinere biomassa-installaties zijn, goed voor een uitstoot van 2500 kilogram fijnstof per jaar. “Dat is nogal wat.”

Den Dekker zocht naar medestanders op dit punt en vond Art-Jo Wittenberg (D66) aan zijn zijde. “We zijn altijd tegen de grote biomassa-installaties geweest, maar inmiddels zijn we er ook van overtuigd dat de kleinere zeer schadelijk zijn. We hebben lang gedacht dat de C02-uitstoot neutraal was. Wat ons betreft gaan we terug naar nul.”

Het probleem is dat een eventueel verbod moeilijk te handhaven is. Voor installaties tot 130 kilowatt is geen meldingsplicht. Dat is de voornaamste reden dat de VVD geen voorstander is. “Een ander argument is dat wij het betuttelend vinden. Ik vind dat we met zo’n verbod achter de voordeur komen van mensen. Dat willen we absoluut niet”, aldus Andrea Bakhuizen. Zij ziet meer in een verbod van installaties van boven 130 KW.

Wethouder Gezina Atzema denkt dat een verbod lastig wordt. “Ik kan me wel iets voorstellen waarbij het gebruik van kleine installaties wordt ontmoedigd. Zo’n voorstel is terug te vinden in het Schone Lucht Akkoord dat we hebben ondertekend.” 

Bakhuizen: “Met goede communicatie kunnen we onze inwoners wijzen op de impact.” Dat vond Den Dekker ‘te soft’. “Een A4-tje in de bus doen lijkt mij niet genoeg. Ik vind dat hier een kans ligt, want er wordt wel 2500 kilogram aan fijnstof de Waddinxveense lucht ingeblazen. We maken ons met zijn allen druk over de drie grote bmc’s, maar er staan er al heel veel, niet aan de Zesde Tochtweg maar gewoon in onze woonwijken.”

Inspreker Toon de Jong viel Den Dekker bij. Hij riep op tot een verbod van houtkachels en open haarden in de bebouwde kom. “Ik maak mij zorgen over de luchtkwaliteit. Niet van grote biomassa-installaties die gefilterd worden, maar van houtkachels en open haarden die met een onvolledige verbranding fijnstof uitstoten die teerhoudend is.” 

Sylvia Vink (WeWa) vond het jammer dat de focus bij de verbetering van de luchtkwaliteit vooral op de bmc’s lag. “Volgens mij is de grootste luchtvervuiler het verkeer.” 

Eerder op de avond zei Gert van Straalen (Vereniging Behoud Landelijk Waddinxveen) dat de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan (N207) zeer schadelijk is. “Het trekt onnoemelijk veel en extra verkeer aan.”