Logo hartvanwaddinxveen.nl
De Vredenburghlaan zal de Beijerincklaan halverwege kruisen. (Tekst en foto: Myriam Dijck)
De Vredenburghlaan zal de Beijerincklaan halverwege kruisen. (Tekst en foto: Myriam Dijck)
Verkeer

Aanleg Vredenburghlaan in volle gang

  •   395 keer gelezen

Waddinxveen - De aanleg van de omstreden randweg genaamd Vredenburghlaan is begonnen. Op drie plekken ten westen van Waddinxveen is de schop in de grond gegaan voor de aanleg van een nieuw stuk weg van zo'n twee kilometer.

Op de Beijerincklaan ondervonden automobilisten afgelopen week overlast omdat één rijstrook was afgezet waardoor het verkeer om en om van de andere rijstrook gebruik kon maken. Op deze locatie komt een bouwinrit voor het aan- en afvoeren van bouwmaterialen en daarvoor is een extra rijstrook nodig. De Beijerincklaan blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk.

Op hetzelfde punt wordt over de sloot langs de IJsermanweg een tijdelijke brug aangelegd. De weg is daardoor gestremd, dit zal tot zomer volgend jaar gaan duren. Uiteindelijk zal de Vredenburghlaan de Beijerincklaan halverwege gaan doorkruisen middels een nieuw verkeersplein en een definitieve brug over de sloot.

Volgens tegenstanders heeft de Vredenburghlaan negatieve consequenties voor de leefbaarheid in het westelijke- en zuidelijke deel van Waddinxveen. Een aantal inwoners van Waddinxveen was daarom naar de rechter gestapt. Eind vorig jaar werden deze bezwaren echter verworpen door de Raad van State en werd de aanleg van de Vredenburghlaan definitief goedgekeurd.

Voor de aanleg van de Vredenburghlaan worden 154 bomen gekapt. Om rekening te houden met de vleermuizen in de buurt, zal dit karwei gefaseerd worden uitgevoerd. De provincie is van plan 100 bomen in de directe omgeving van de Vredenburghlaan en de Beijerincklaan te herplanten; de kenmerkende structuren van de omgeving met haar linten, lanen en tochten moet blijven bestaan.

Bij het einde van de Moordrechtboog (kruising N457/N451) komt een tweede bouwinrit. Hier was afgelopen week zowel een rijstrook bij het verkeerslicht als een deel van het fietspad langs de A12 parallelstructuur afgezet. Een verkeersregelaar begeleidde de doorstroming van het verkeer. De derde plek waar werkzaamheden plaatsvinden is halverwege de Plasweg. Hier is een fietstunnel gepland die onder de toekomstige Vredenburghlaan komt. Momenteel kunnen voetgangers en (brom)fietsers er nog wel langs. Auto's zullen vanaf nu moeten omrijden, wat ook in de eindsituatie zo zal blijven.

De Vredenburghlaan zal naar verwachting medio 2021 klaar zijn. Dan zal deze weg waar moximaal 80 kilometer per uur mag worden gereden, vanaf het einde van de Moordrechtboog in noordwestelijke richting afbuigen naar het Glasparelgebied. Hier zal de weg middels een rotonde aansluiten op de Zesde Tochtweg; naast het perceel waar de twee biomassacentrales staan gepland.

De Vredenburghlaan is onderdeel van het provinciale project N207-Zuid. In de volgende fase worden de (Verlengde) Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan aangelegd. Deze noord-zuidverbinding zal parallel aan het Noordeinde lopen, en aansluiten op de Vredenburghlaan (in het zuiden) en de Hoogeveenseweg (in het noorden). De aanleg hiervan staat gepland voor 2021-2023.

Binnen hetzelfde project wordt ook de verkeerssituatie in Hazerswoude-Dorp aangepakt. Hiervoor zijn nog geen data bekend. In het samenwerkingsverband 'Beter Bereikbaar Gouwe' (BBG) wil de provincie uiteindelijk het verkeer in de hele regio aanpakken. De 26 voorgestelde maatregelen liggen nu ter inzage via de site www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten.

Voor meer updates van aannemer Boskalis over de Vredenburghlaan kan de 'BouwApp' gratis worden gedownload.

Meer berichten