Logo hartvanwaddinxveen.nl
Ze hadden het liever anders gezien, de trouwe leden Krea Musica, maar hun koor is toch opgeheven.
Ze hadden het liever anders gezien, de trouwe leden Krea Musica, maar hun koor is toch opgeheven.

Koor Krea Musica houdt op te bestaan

  •   126 keer gelezen

Waddinxveen - Het doek is gevallen voor het Algemeen Gemengd Koor Krea Musica.

Door het teruglopend aantal leden was het voortbestaan niet meer gegarandeerd en heeft het bestuur de leden moeten voorstellen om het koor na 26 jaren op te heffen. Met grote tegenzin zijn de leden hiermee akkoord gegaan. Inmiddels zijn alle rekeningen betaald en alle openstaande vorderingen geïnd en kon deze maand de uitschrijving bij de Kamer van Koophandel en de feitelijke opheffing definitief plaatsvinden. In de statuten die zijn opgesteld bij de oprichting van het koor in 1992 is opgenomen dat bij beëindiging van het koor een eventueel aanwezig saldo liquide middelen moet worden aangewend voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel dat Krea Musica ook nastreefde. Dit heeft ertoe geleid dat het resterende kasgeld van 780 euro is overgemaakt aan muziekvereniging Concordia ter ondersteuning van het jeugdorkest C-Akkoord.

Meer berichten