Afbeelding
INGEZONDEN

Een achterhaald concept

Algemeen 199 keer gelezen

In Hart van Holland van 24 oktober jongstleden stond een artikeltje onder de kop: 'Adviesbureau doet onderzoek naar luchtkwaliteit'. Hierin stond onder andere dat 'het volgens het college niet mogelijk is om een omgevingsvergunning voor biomassacentrales te weigeren op grond van een milieuonderzoek. De betreffende wetgeving zou hiervoor geen ruimte bieden'.
Deze betreffende wet biedt echter wél ruimte om een eenmaal verleende omgevingsvergunning weer in te trekken, indien er sinds de verlening van de vergunning (21 maart 2016) gedurende 26 weken geen handelingen voor de bouw van de biomassacentrales zijn verricht. Daarnaast wordt het steeds meer duidelijk dat het fenomeen biomassacentrale een achterhaald concept is. In dagblad Trouw van 11 oktober stond een interview met ecoloog Louise Vet (directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie en participant van het Deltaplan Biodiversiteit en nummer 1 in de Duurzame Top Honderd 2018). Ik citeer:

"Een aanzienlijk deel van onze duurzame energie komt nu uit biomassa. De CO2-uitstoot per eenheid geproduceerde energie is bij verbranding van hout hoger dan die van die van kolen en gas, maar we rekenen die uitstoot niet mee. Die boekhouding klopt dus niet. Bossen kappen voor energie is echt fout en het loopt nu helemaal uit de hand met de snel stijgende vraag naar biomassa in de wereld. Waardevolle biodiversiteit gaat verloren en herbebossen - meestal ook nog eens met monoculturen - helpt niet, want het duurt tientallen jaren voordat bomen dezelfde hoeveelheid CO2 weer opnemen als de bomen die je hebt gekapt. Maar het kwartje valt niet. De energielobby die daar achter zit is te sterk." Ze was in Indonesië en zag de gevolgen van het kappen van regenwouden. Deels om aan de vraag naar biobrandstof in de westerse wereld te voldoen. "Als je daar bent, krijg je een knoop in je maag. Ik heb op de terugweg zitten huilen in het vliegtuig. We kunnen zo niet doorgaan. Maar de economische belangen zijn enorm en dit gebeurt dus gewoon''.

Duidelijker kan het, door iemand met veel kennis van zaken, niet worden gesteld. Daarom nogmaals mijn oproep aan het college: stop met dit achterhaalde concept.

Jan van de Meer