De (Verlengde) Bentwoudlaan, in roze en groen op het kaartje.
De (Verlengde) Bentwoudlaan, in roze en groen op het kaartje. Foto: archief
Ingezonden brief

Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan overbodig?

Ingezonden

Onlangs is door akkerbouwers en omwonenden langs het Noordeinde tussen Waddinxveen en Boskoop geprotesteerd tegen een geplande weg op circa 500 meter westelijk parallel aan het Noordeinde: de Verlengde Bentwoudlaan (circa 15.000 voertuigen per etmaal).

Wat feiten op een rij: het Noordeinde wordt aangemerkt als erftoegangsweg; de norm hiervoor is circa 4000 tot 6000 voertuigen per etmaal. Momenteel is dit 10.300, ofwel een veel hogere verkeersintensiteit dan de streefwaarde. De oversteekbaarheid wordt beoordeeld als zeer slecht (dus zeer gevaarlijk). Hier moet dus iets aan gedaan worden. 

Met de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan zou volgens de MER N207-zuid (bijlage Concept PIP) de verkeersintensiteit met 41 procent afnemen. Dit geldt slechts voor het gedeelte Noordeinde tussen de Wadde en Boskoop. 

De Bentwoudlaan wordt aangelegd in het verlengde van de Vredenburghlaan, kruist de Kleikade/Onderweg, loopt richting het noorden alwaar deze dan aansluit op de Verlengde Beethovenlaan (nieuwe entree Waddinxveen). 

Vanaf knooppunt Bentwoudlaan/Verlengde Beethovenlaan komt tot de Hoogeveenseweg bij Boskoop de Verlengde Bentwoudlaan. Het doel van deze wegen is het verbeteren van de doorstroming, de bereikbaarheid (ITC + PTC in Boskoop) en de leefbaarheid rond de N207. 

Een nieuwe noordelijke entree van Waddinxveen wordt mogelijk door de aanleg van de Bentwoudlaan en deze te verbinden met het knooppunt Beethovenlaan/Dorpstraat/Noordeinde. Deze verbindingsweg heet de Verlengde Beethovenlaan. De verkeersintensiteit op de Beethovenlaan, het Noordeinde en de Wadde zal hierdoor flink toenemen.

Zonder aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan moet het verkeer van en naar Boskoop (incl. ITC- + PTC-terreinen) dan alsnog over het Noordeinde, waardoor de nu al overschreden verkeersintensiteit nog hoger wordt. 

Met een toename van het autoverkeer is het aanleggen van nieuwe wegen noodzakelijk daar bestaande wegen niet geschikt meer zijn. Maar of deze nieuw geplande wegen het doel bereiken, blijft twijfelachtig.

  • Henk Moerman