Het nieuwe bestuur van Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor alle namen en portefeuilles, bekijk de website. (Foto: Winand Stut)
Het nieuwe bestuur van Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor alle namen en portefeuilles, bekijk de website. (Foto: Winand Stut)

Hoogheemraadschap van Rijnland installeert nieuw bestuur

Algemeen 405 keer gelezen

Regio - De nieuwe dagelijks bestuurders (hoogheemraden) van Rijnland zijn woensdag 31 mei geïnstalleerd, tijdens een extra vergadering van het algemeen bestuur. 

Zes partijen (BBB, VVD, CDA, Agrarisch, Natuur en JA21) slaan de handen ineen om te werken aan een zogenoemd ‘toekomstbestendige leefomgeving’.  

De coalitiepartijen willen werken vanuit de basis: droge voeten, schoon en voldoende zoet water. Door de veranderende omstandigheden zoals klimaatverandering, de grote woningbouwopgave en de sterk gestegen kosten, staat deze basis onder druk. 

In het akkoord staat dat de partijen nu willen investeren ten behoeve van de volgende generatie. De coalitie wil extra geld vrijmaken voor de bouw en renovatie van gemalen, zuiveringen en dijken. Daarnaast is er nóg intensievere samenwerking nodig met de partners van Rijnland. De coalitiepartijen stellen voor gemeenten te informeren en te adviseren over de klimaatopgave en voor bestaand (stedelijk) gebied duidelijke regels voor gebiedsontwikkelingen te formuleren.