Bewonerscomité Bloemendaalseweg is een protestactie gestart tegen de zogenaamde W24.
Bewonerscomité Bloemendaalseweg is een protestactie gestart tegen de zogenaamde W24. Foto: Martin van Dijk

Bewonerscomité hekelt verkeersaanpak; bewoners pleiten voor bypass

Algemeen

Waddinxveen – Het bewonerscomité Bloemendaalseweg is het niet eens met de verkeersoplossing van de gemeente Waddinxveen. Daarom is het comité een petitie gestart onder de naam ‘Geen W24’. “We willen gehoord worden en we willen dat er eindelijk iets gebeurt aan de problematiek op de Brugweg die al 30, 40 jaar speelt.”

In februari werd door de gemeenteraad een motie aangenomen dat er behoefte is aan de zogenaamde ‘W24’; een traject in de polder tussen Waddinxveen en Reeuwijk-Dorp. De voorgestelde weg (optie W24) komt door het veenweidegebied van polders Bloemendaal en Reeuwijk-West en in combinatie hiermee is de wens om de Brugweg af te sluiten (een gebiedsontsluitingsweg).

W24 is een maatregel waarmee Reeuwijk-Dorp een nieuwe ontsluiting op de A12 krijgt. Het moet de verkeersdruk op de Henegouwerweg (N207) en de Brugweg in Waddinxveen verminderen. Het traject is onderdeel van het regionale verkeersplan Beter Bereikbaar Gouwe waar ook de gemeente Waddinxveen over meedenkt. 

Het bewonerscomité Bloemendaalseweg maakt zich grote zorgen over de gevolgen van W24. In december vorig jaar heeft het comité haar zorgen kenbaar gemaakt aan de raad en een alternatief plan aangedragen. Martin van Dijk van het bewonerscomité zegt dat de raad van Waddinxveen hier totaal aan voorbij is gegaan. Naast natuurbehoud, strijdt het comité voor behoud van de leefbaarheid van de Bloemendaalseweg. 

“De blokkade noodzaakt ons vele kilometers om te rijden om bij centrale voorzieningen te komen. Bedrijven worden afgesloten van economische activiteit. Agrarische ondernemers kunnen hun vee en weilanden alleen via een omweg bereiken.” 

Het comité stelt voor om de drukte op de Brugweg stapsgewijs aan te pakken. Onderdeel hiervan is de aanleg van een bypass via de Henegouwerweg. “Dit is een betere oplossing voor de verkeersproblemen.” 

De petitie is te vinden via geenw24.petities.nl.