Een biomassacentrale in Eindhoven.
Een biomassacentrale in Eindhoven. Foto: archief

Definitief geen vergunning voor biomassacentrale

Algemeen Biomassacentrales 1.692 keer gelezen

Den Haag – De vergunning voor één van de biomassacentrales aan de Zesde Tochtweg is terecht geweigerd. Dat is de conclusie van het college van de provincie Zuid-Holland aan de hand van een hoorzitting met initiatiefnemer Beijerinck BV, die bezwaar indiende tegen de weigering.

Oorspronkelijk was de vergunning voor de centrale van Beijerinck in 2016 al afgegeven, maar deze bleek niet volledig te zijn. Biomassacentrales stoten namelijk stikstof uit, en in mei 2019 werd de voormalige stikstofwetgeving afgeschoten. 

Beijerinck vroeg daarom in november 2019 een nieuwe vergunning aan. In juni wees de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), die namens de provincie natuurvergunningen uitgeeft, de aanvraag af. Beijerinck was het hier niet mee eens en diende een bezwaar in. 

Daarnaast leverde Beijerinck nieuwe, actuele berekeningen aan van de verwachte stikstofuitstoot. Deze waren gebaseerd op metingen bij een vergelijkbare biomassacentrale in Andijk die dit jaar in bedrijf is genomen.

Begin oktober vond een digitale hoorzitting plaats waarin Beijerinck zijn bezwaar kon motiveren. Volgens een vertegenwoordiger van Beijerinck hadden ze meerdere malen aan de ODH gevraagd of hun aanvraag voldoende compleet was, maar ‘door drukte’ bleef een reactie uit. Uiteindelijk leverde Beijerinck drie weken na de vergunningsafwijzing extra informatie aan; de actuele uitstootberekeningen. 

Pdf
Tijdens de hoorzitting legde een vertegenwoordiger van de ODH uit dat deze gegevens niet beoordeeld konden worden omdat ze onvolledig waren. “Er ontbrak een pdf met de invoergegevens die gehanteerd zijn.”

Daarnaast zou er volgens Beijerinck sprake zijn van uitstootcompensatie door een samenwerking met lokale paprikateler Royal Peppers. Zodra de biomassacentrale draait, kan Royal Peppers hun warmte-installatie (op gas) uitzetten. Dan komt er dus minder stikstof in de lucht. Volgens Beijerinck valt dit onder ‘intern salderen’. Hiervoor geldt alleen de voorwaarde dat de compensatie binnen één project moet vallen. 

Volgens de ODH zijn Beijerinck en Royal Peppers niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vergunning is dus terecht afgewezen, omdat er sowieso sprake is van stikstofuitstoot (’hoe gering ook’).

Wim Lexmond van Beijerinck heeft eerder aangegeven dat hij overweegt een rechtszaak aan te spannen tegen de ODH omdat hij vindt dat Beijerinck ‘ondermaats’ is geïnformeerd tijdens de vergunningsaanvraag.

Naast Beijerinck hebben twee andere partijen een vergunning aangevraagd voor een biomassacentrale in Waddinxveen; Wayland Energy aan de Zesde Tochtweg, en Wagro aan de Tweede Bloksweg. (Myriam Dijck)