Wethouder Hannie van der Wal bij de eerste fysieke vergadering sinds tijden.
Wethouder Hannie van der Wal bij de eerste fysieke vergadering sinds tijden. Foto: Erik van Leeuwen

'Energiesubsidie' Cultuurhuys De Kroon roept vragen op

Algemeen 388 keer gelezen

Waddinxveen - Niet alle partijen in de gemeenteraad gaan stilzwijgend akkoord met de verhoging van de subsidie aan Stichting Cultuurhuys De Kroon. De VVD en PCW hebben het college bij de vergadering op woensdag 1 juli gevraagd om de cijfers beter te onderbouwen.

Voor komend jaar heeft het stichtingsbestuur een verhoging aangevraagd van 42.500 naar 78.000 euro. In 2022 stijgt de subsidie verder met 5.000 euro. Het is volgens het college noodzakelijk om in te grijpen. “Anders zal het exploitatietekort verder oplopen”, aldus wethouder Van der Wal. Zij wekte de indruk dat de extra bijdragen van 35.000 en 40.000 euro de komende 2 jaar vooral nodig zijn om de energielasten, die exorbitant gestegen zijn, te betalen. 

De PCW had zo haar bedenkingen. “Het kan toch niet zo zijn dat er zoveel extra energiekosten in korte tijd zijn”, vroeg Martijn Kortleven zich hardop af. “Ik heb als schooldirecteur te maken met een gebouw van 1400 vierkante meter en betaal daarvoor zo’n 16.000 euro. De energielasten zijn nauwelijks hoger dan 15 jaar geleden, als je de inflatie niet meerekent. Het is bovendien een veel ouder gebouw.” 

Ook de VVD slikte het antwoord van de wethouder niet voor zoete koek. “Wij zijn er niet blij mee dat we deze weg opgaan. De Kroon werd de afgelopen jaren steeds meer zelfvoorzienend en dan dit”, zei Femke Vleij. 

Uit de jaarverslagen van de stichting blijkt dat de energiekosten weliswaar zijn gestegen, maar veel minder dan de extra subsidie zou verklaren. In 2015, 2016 en 2017 was het energieverbruik nagenoeg gelijk: zo’n 22.000 duizend euro. Pas de afgelopen 2 jaar gingen de kosten omhoog: 28.000 in 2018 en een kleine 33.000 euro in 2019. Voor dit jaar heeft de stichting 40.000 euro begroot. 

“Dat we een probleem hebben met het energiebeheer is al tijden een bekend verhaal”, zei stichtingsvoorzitter Hans Spruitenburg in een reactie. “Maar ook de schoonmaakkosten en de facilitaire kosten zijn flink gestegen (3.500 en 7.000 euro de afgelopen jaren, red.). Dat is het gevolg van meer verbruik van het gebouw." Feitelijk komt het erop neer dat de gemeente straks naast een cultuursubsidie ook de energierekening van De Kroon gaat betalen.