Illustratie Maurice Koelemeij.
Illustratie Maurice Koelemeij.

Meer woningen bouwen met hulp van minister De Jonge

Algemeen 445 keer gelezen

Regio - Zuid-Holland wil dat er nog 12.000 extra woningen worden gebouwd, bovenop de bestaande afspraken. Het provinciebestuur van Zuid-Holland doet dit op dringend verzoek van minister De Jonge. In een brief schrijven Gedeputeerde Staten dat er wel hulp nodig is om de woningen echt te laten bouwen.

34.000 extra
Zuid-Holland gaat op zoek naar flink meer woningbouwplannen in de provincie. Ook de plancapaciteit wordt uitgebreid om vertraging en planuitval op te vangen. De bedoeling is om bestaande plannen voor 15.000 woningen sneller uit te voeren. Daarnaast zijn extra plannen nodig voor nog eens 34.000 woningen.
De grens voor een betaalbaar koophuis gaat omhoog van 355.000 euro naar 390.000 euro. Minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge en Gedeputeerde Staten zijn in gesprek over de aanpak van de wooncrisis. Zuid-Holland komt de minister in een reactie tegemoet, maar heeft ook zijn hulp nodig. Dat staat in de brief van Gedeputeerde Staten aan de minister.

De woonopgave voor Zuid-Holland is sowieso hoog. Met de nieuwe keuzes wordt in Zuid-Holland tussen 2023 en 2030 bijna een kwart miljoen woningen gerealiseerd. Daarvoor zijn zowel Rijk als provincie druk bezig met het wegnemen van zoveel mogelijk belemmeringen.