Logo hartvanwaddinxveen.nl
De Dreef. (foto: Nicole Lamers/tekst: Erik van Leeuwen)
De Dreef. (foto: Nicole Lamers/tekst: Erik van Leeuwen) (Foto: )

Raad omarmt gebiedsvisie tussen Dreef en de Oude Dreef

  •   125 keer gelezen

Waddinxveen – De gemeenteraad staat op het punt om zijn zegen te geven aan de gebiedsvisie Dreef Oude Dreef. De visie bevat kaders voor toekomstige ontwikkelingen in dit gebied gelegen tussen de Dreef en de Oude Dreef ten zuiden van het centrum.

Tijdens de commissievergadering op woensdag 2 oktober waren alle partijen positief gestemd over de inhoud van de visie, die volgens wethouder Gezina Atzema (VVD) vooral gezien moet worden 'ter inspiratie'. In het gebied is een centrale functie weggelegd voor de nieuwbouw van het Coenecoop College. "Het zijn mooie plannen", reageerde Frans Schwiebbe van het CDA. "De intentie is goed", aldus Lambert den Dekker (PCW). "Er liggen allerlei mogelijkheden en daar wordt met deze visie op ingesprongen", stelde Albert Grooten (D66). "Het is eigenlijk best wel een groot gebied, verscholen achter de bomen. De visie combineert allerlei functies: onderwijs, sport, wonen en in de plannen blijft ook het oude gemaal behouden. Prima als dat kan met cultureel historisch erfgoed." Diverse fracties vroegen zich wel af of de uitvoering van de plannen financieel haalbaar is. "Er staan immers grote ambities in de visie", meende Schwiebbe. Ook de VVD en de PCW wilden weten of er al naar het financiële plaatje was gekeken. "Er is een grove berekening gemaakt, pas na het vaststellen van de visie zal de verdere financiële invulling aan bod komen. Het is niet gebruikelijk om in dit stadium al nauwkeurige cijfers te hebben", liet de wethouder weten. In de visie wordt de toekomst van sporthal De Dreef opengelaten. Het college geeft wel drie opties: nieuwbouw, renovatie of vervanging. "Prima, die drie scenario's", vond Grooten. Helma Schippers van Weerbaar Waddinxveen dacht daar wat anders over. "Ik denk niet dat sommige verenigingen heel blij worden van scenario drie. Dat zou betekenen dat we in Waddinxveen geen sporthal meer hebben, maar alleen maar sportzalen. Ik ben bang dat sommige clubs dan voor hun wedstrijden zullen moeten uitwijken naar locaties buiten Waddinxveen. Dat lijkt me niet echt wenselijk." Volgens sportwethouder Hannie van der Wal zijn de clubs betrokken bij de toekomstplannen rond de sporthal.

Meer berichten