Sinds eind vorig jaar protesteren inwoners tegen de komst van de biomassacentrales (Foto: HvH archief).
Sinds eind vorig jaar protesteren inwoners tegen de komst van de biomassacentrales (Foto: HvH archief). Foto: HvH archief

Waddinxveners reageren geschokt op advies bezwaarschriftencommissie

Algemeen Biomassacentrales

Waddinxveen - Veel inwoners die in maart bezwaar hebben gemaakt tegen de biomassacentrale van Wayland Energy voelen zich niet gehoord. Uiteindelijk zijn 19 bezwaren inhoudelijk behandeld, waarbij veel overlap was met de rest van de in totaal 467 ingediende bezwaren. Het enige punt waarop een toezegging is gemaakt, is een verhoging van het aantal parkeerplekken.

Door Myriam Dijck

"Leve de democratie. Leve Waddinxveen en de rol van de verantwoordelijke bestuurders. Leve het wonen in het Groene Hart, ooit bedoeld als randstedelijke groene long voor de bewoners", zegt Sandra Plantenga, bezwaarmaker en initiatiefnemer van de petitie tegen de centrale. Samen met actiegroep Geen BMC Waddinxveen zal ze zich niet bij het advies neerleggen. "Er zullen zeker mensen zijn die nu een rechtszaak zullen gaan starten, maar daar heb ik (nog) geen officiële bevestiging van."
Advocaat Joost Huijgen, die namens twee inwoners bezwaar maakte, pleitte in maart voor een nieuwe milieueffectrapportage (MER). De commissie wees dit af omdat ze de centrale van Wayland ziet als zelfstandige installatie van minder dan 15 megawatt, en dan is zo'n rapportage niet verplicht. Huijgen ziet nu de weg naar de rechter openstaan. "Gelet op het volstrekt ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor de derde centrale, verwacht ik dat veel partijen daarvan gebruik zullen maken. Het oordeel is dan aan de rechter."
Bezwaarmaker Jan van der Meer zegt 'verbijsterd' te zijn. "Ik, en vele anderen met mij, heb(ben) inmiddels geen enkel vertrouwen meer in de Waddinxveense (dorps)politiek! Empathie voor haar inwoners is haar vreemd." De centrale van Wayland wordt naast een andere biomassacentrale gebouwd, met een gezamenlijk vermogen van 29,8 megawatt. Als de twee centrales als één werden beschouwd zou een MER-beoordeling wel moeten plaatsvinden. "Iedereen met enig gezond verstand zou verwachten dat de vermogens en de daarbij behorende uitstoot bij elkaar worden opgeteld", schrijft Van der Meer.
Ook op sociale media was veel ongeloof. "Het is net of we in een Afrikaanse bananenrepubliek wonen. Eerst plegen ze een 'staatsgreep' en vervolgens is alles in hun eigen belang en worden de inwoners uitgebuit", schreef Karen Verbeij-Meijers op Facebook. Ook Pieter Vonck was ontevreden, en reageerde met: "Deze bestuurders gaan kennelijk voor eigenbelang, partijbelang of het belang van de industrie, maar niet voor het belang van de burgers door wie zij gekozen zijn. In feite onbehoorlijk bestuur dat riekt naar corruptie."

Initiatiefnemer Wayland Energy was blij met de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie. Projectleider Egon Coolen: "Dit is mooi nieuws voor ons. Dit hadden we wel verwacht, in die zin dat we de vergunning correct hebben ingediend." De verhoging van het aantal parkeerplekken van vijf naar 21, is geen probleem voor Wayland. "Dat was een terechte opmerking." Met het advies van de commissie voelt Wayland zich nu gesterkt in zijn positie. "We houden overal rekening mee, en mocht er een rechtszaak komen dan zien we die met vertrouwen tegemoet."