Afbeelding
Ingezonden brief

‘Droevig gesteld met onderhoud groen’

Ingezonden

Enige weken geleden (op 4 augustus jl.) heb ik een zogenoemde Fixi-melding gemaakt over het (gemis aan) onderhoud van het openbaar groen aan de Ringvaartsingel in de Victorwijk.

Ik liep daar voor het team buurtpreventie een rondje en werd aangesproken door een bewoner, die meldde dat er al vaker was geklaagd en contact was opgenomen met de gemeente over het snel groeiende gras en onkruid aan de slootkant. Het ziet er ook erg droevig uit, vooral rond de bankjes aan het water en bij de visvlonder. Bij mijn wandelingen door Waddinxveen valt het mij steeds weer op dat het met het onderhoud van het openbaar groen droevig gesteld is.

Als antwoord op de Fixi-melding liet de gemeente weten dat ze een aannemer de opdracht ging geven om het onkruid te verwijderen. Ook werd er in diezelfde reactie door de gemeente verwezen naar het hoogheemraadschap, omdat het hoge gras (riet) niet onder het beheer valt van de gemeente. 

Een dag later heb ik een mail gestuurd naar het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard om actie te ondernemen. Via de mail kreeg ik te horen dat er binnen een week contact opgenomen zou worden. Na drie weken belde een medewerker van het hoogheemraadschap om te laten weten dat hij contact op ging nemen met de gemeente om het een en ander te regelen. Van hem mochten de bewoners ook zelf wegsnoeien wat in de weg stond. 

Weer een week later belde deze man, dat hij de bewuste medewerker van de gemeente Waddinxveen niet kon bereiken en verzocht mij het zelf maar opnieuw te proberen bij de gemeente (!). 

Ik heb nu toch echt het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Kan Fixi niet hét aanspreekpunt zijn voor alle problemen binnen de gemeentegrenzen? Nu wordt de burger doorverwezen naar het hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat of de provincie Zuid-Holland. Dat moet toch veel eenvoudiger kunnen voor de burger van Waddinxveen!

  • Henk Beekhuizen


Zoveel mensen, zoveel meningen  

Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam. 
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.  

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, 
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holland.