Het SK-lab ter bevordering van creatieve processen.
Het SK-lab ter bevordering van creatieve processen.

Gebied tussen station en hefbrug ‘hot and happening’ of saai, zeg het maar...

Algemeen 625 keer gelezen

Het gebied tussen de hefbrug en het station in Waddinxveen is een paar jaar geleden omgedoopt door de gemeente als het Sleutelkwartier. In het voormalig bankgebouw bij de rotonde kwam zelfs een zogenoemd SK-lab waar ideeën konden worden gespuid door een ieder met of zonder geld. De gemeente wilde er een ‘hip’ gebied van maken; het moest ‘hot and happening’ zijn. Met het verstrijken van enkele jaren worden hier vraagtekens bij gezet en gaat het menigeen niet vlot genoeg of wordt het gebied ronduit ‘saai’ genoemd. Alle projecten op een rij en de status ervan.

Aan de overkant van het SK-lab stond ooit een mooie woning. Het was de voormalige villa van huisarts Piet van der Linde, gebouwd in de jaren twintig van de vorige eeuw. De dokter had er tussen 1951 en 1970 zijn praktijk en bleef tot aan zijn dood in 1991 in de villa wonen. In het najaar van 2013 werd het huis onder veel protest van de bevolking gesloopt. Wijlen burgemeester Cremers betreurde het ook, maar kon er juridisch weinig tegen doen. Mede naar aanleiding van dit voorval, is de erfgoedverordening van toen aangepast en bestaat nu de mogelijkheid om gemeentelijke monumenten aan te wijzen (indien de eigenaar akkoord gaat). 

Op de plek die altijd bekend zal staan als de locatie van dr. Van der Linde komen straks vijftien nieuwe woningen te staan. Een appartementencomplex met twaalf onderkomens, een vrijstaande woning en een twee-onder-één kapwoning.

Status: het bestemmingsplan is in maart 2021 vastgesteld en daarna is de omgevingsvergunning aangevraagd. Daar is het wachten op. 

Schuin tegenover deze woningen is het gemeentehuis van Waddinxveen te vinden. Het parkeerterrein voor het gemeentehuis heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een parkje met bankjes en groen. Parkeren kan voortaan alleen aan de zijkant van het gemeentehuis en op de plek waar vroeger kinderdagverblijf De Boemel was en daarvoor jongerencentrum De Bonkelaar.
Status: het park is bijna klaar, maar aan de rand zijn ook nog 25 appartementen gepland en een commerciële ruimte aan Kerkweg-Oost. Parkeren moet gaan gebeuren aan de Stationsstraat.

Parkeren kan vandaag de dag alleen nog aan de zijkant van het
gemeentehuis

Een straatblok verder, op de plek waar vroeger de Aldi zat, bevindt zich de zogenoemde Roskamlocatie met studio’s en zorgappartementen.

Status: al afgerond en klaar. 

Hetzelfde geldt voor de voormalige sportwinkel aan de Nesse die al plaats heeft gemaakt voor enkele woningen die al enige tijd zijn ingericht. 

‘Sleutelkwartier kan wel een impuls
gebruiken’

Op de plek waar het vorige gemeentehuis stond, aan het Raadhuisplein, zijn 37 appartementen gepland op het inmiddels braakliggend terrein. Onlangs, op dinsdag 12 juli, ondertekende wethouder Femke Vleij, samen met directeur-bestuurder Merlien Welzijn van Woonpartners Midden-Holland hierover een intentieovereenkomst. Het ontwerp wordt geprezen omdat er gewerkt wordt met verschillen in hoogtes en een groene tuinomgeving aan de binnenkant van het pand.

Merlien Welzijn: “Na de sloop van het gemeentehuis en het opheffen van het winkelgebied in de passage kan het Sleutelkwartier wel een impuls gebruiken. Wij werken graag mee om het gebied op te tillen en snel aan de gang te gaan met het realiseren van extra woningen. Dat is hoognodig met het woningtekort dat er nu is.” 

Wethouder Vleij: “Bewoners maken zich vaak zorgen over parkeren, de beeldkwaliteit, het groen en eventueel verdwijnen van bomen. Wij houden daar zeker rekening mee en ook bij dit project onderzoeken we de parkeerdruk op verschillende momenten. Het college heeft onlangs akkoord gegeven op het plan en later dit jaar vragen we ook de raad om een akkoord. Ondertussen kunnen bewoners ook nog reageren op het bestemmingplan”.

Status: Het ontwerp bestemmingsplan ligt tot 24 augustus ter inzage. De verwachte start van de bouw is medio 2023 met een oplevering in de tweede helft van 2024. 

In de krant van 10 augustus meer over het Sleutelkwartier, met onder andere de locaties postkantoor en Passage.

Ooit woonde dokter Van der Linde op deze plek.
Het parkeerterrein en de Beukenhof hebben inmiddels plaats gemaakt voor een parkje.
In mei 2021 is begonnen met de sloop van het voormalige gemeentehuis van Waddinxveen. Nu ligt het terrein braak.(tekst en foto's: Nicole Lamers)