In augustus 2018 werd de gerenoveerde Theo Thijssenschool weer in gebruik genomen. (foto/tekst: Nicole Lamers)
In augustus 2018 werd de gerenoveerde Theo Thijssenschool weer in gebruik genomen. (foto/tekst: Nicole Lamers)

Ook Theo Thijssenschool wordt mogelijk vergroot met 4 lokalen

Algemeen 792 keer gelezen

Waddinxveen - In navolging van de basisscholen in Park Triangel wil het college van burgemeester en wethouders ook meewerken aan uitbreiding van de Theo Thijssenschool. 

De school is pas een paar jaar geleden gerenoveerd, maar bleek al snel een capaciteitsprobleem te hebben evenals de scholen in de Triangel. De bedoeling is om de Theo Thijssenschool aan de achterzijde te vergroten met vier lokalen. Kosten: 1, 4 miljoen euro en 140.000 voor de sloop van opstallen, sanering en opstellen nieuw bestemmingsplan. 

Het voorstel is besproken met het schoolbestuur, stichting Klasse. Stichting Klasse heeft de uitdrukkelijke wens geventileerd om les te geven op één locatie, nu wordt noodgedwongen ook les gegeven op een dependance aan de Kerkstraat. In 2020 lieten de leerlingen destijds van groep 7/8 al van zich horen op het plein voor het gemeentehuis, toen bekend werd dat zij met ingang van het schooljaar 2020/2021 weer les zouden gaan krijgen in het gebouw aan de Kerkstraat. De locatie was de kinderen bekend, ze hebben er eerder gebivakkeerd toen de Theo Thijssenschool werd verbouwd. Daarom ook werd er geprotesteerd; ook zij wilden vooral genieten van het gerenoveerde schoolgebouw aan de Kerkweg-Oost en niet weer in de dependance terecht komen. Voor de uitbreiding achter de huidige school moet wel extra grond worden aangekocht. De gemeenteraad neemt op 23 februari een besluit over het voorstel. De Theo Thijssenschool heeft 460 vierkante meter extra ruimte nodig. Dit zijn ongeveer vier lokalen. Dat de school met een tekort aan lokalen kampte, zo kort na de renovatie, wordt in verband gebracht met onder andere de opheffing van De Nieuwe School en het verdwijnen van een aantal schoollocaties in Waddinxveen-Noord. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, zou er mogelijk al in het eerste halfjaar van 2023 gestart kunnen worden met de bouw. Schooldirecteur Van Zoelen zegt blij te zijn met de oplossing die de gemeente nu heeft bedacht. “Fantastisch weer met de hele school op 1 locatie. Of het voldoende is voor de toekomst weet je natuurlijk nooit.”