Logo hartvanwaddinxveen.nl
<p>Wethouder Brigitte Leferink gaat over duurzaamheid in Waddinxveen.</p>

Wethouder Brigitte Leferink gaat over duurzaamheid in Waddinxveen.

(Foto: Erik van Leeuwen)

Aanpak van warmtetransitie kan op vele manieren

  •   keer gelezen   Politiek

Waddinxveen – Wethouder Brigitte Leferink is voorstander van een brede aanpak bij de Transitievisie Warmte. Dit werd bij de begrotingsraad vorige week duidelijk. Volgens haar moet er in Waddinxveen verder worden gekeken dan alleen een wijkgerichte aanpak.

Erik van Leeuwen 

In de afgelopen tijd is er in het land veel kritiek op de aanpak om per wijk van het aardgas te gaan. Volgens PCW zou het meer moeten gaan om zo snel mogelijk de CO2-uitstoot te verminderen. 

“Hiervoor zijn ook andere methodes denkbaar, bijvoorbeeld het maximaal inzetten op het isoleren van woningen”, zei fractievoorzitter Jannes Berghout. Wat betreft de energietransitie is volgens hem een goede communicatie met de inwoners heel erg belangrijk. “We moeten een zo groot mogelijk draagvlak creëren.”

“Voor de VVD is het vooral essentieel dat het warmte- en energiethema haalbaar en betaalbaar blijft”, liet Andrea van der Ploeg weten. “Wij dragen een verantwoordelijkheid om onze bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen, maar ook om dit voor onze inwoners haalbaar te houden en het niet ten koste te laten gaan van onze leefomgeving.” 

Het CDA maakte korte metten met biomassa als energiebron en meent dat het verbod op (kleinere) biomassacentrales nog niet ver genoeg gaat. “Kleinschalige houtstook inzetten als primaire energiebron zoals bij het zwembad en de school aan de Kerkstraat, zou niet meer toegepast mogen worden. Inwoners dienen door de gemeente goed geïnformeerd te worden over het zeer vervuilende effect hiervan”, aldus Bastienne Prins. 

Cyclus
WeWa vindt het hoog tijd worden dat de gemeente aan de slag gaat met afvalverwerker Cyclus om te onderzoeken wat er aan gedaan kan worden om het restafval nog verder terug te dringen. “Of, en dat zou nog beter zijn, over te stappen naar het achteraf scheiden van afval.”

Volgens fractievoorzitter Sylvia Vink is al aangetoond dat dit veel goedkoper is voor de afvalverwerker. “De slogan ‘afval scheiden loont’, gaat hier niet meer op. Hoe vaak je de grijze kliko buiten zet, heb je dan wel zelf in de hand, maar ondertussen gaat het vastrecht toch weer omhoog.”

Meer berichten