Oppositiepartijen D66 en VVD schieten nieuw beleid af
Logo hartvanwaddinxveen.nl
<p>De hybride sporthal die bij sportpark De Sniep moet komen.</p>

De hybride sporthal die bij sportpark De Sniep moet komen.

(Foto: Artist's impression)

Oppositiepartijen D66 en VVD schieten nieuw beleid af

  •   keer gelezen   Politiek

Waddinxveen – D66 en de VVD hebben tijdens de begrotingsraad duidelijk laten weten geen heil te zien in nieuw beleid bovenop het huidige werkprogramma van het college. De twee partijen stellen dat er te veel financiële onzekerheden zijn in de nabije toekomst en dat de gemeente daarom de hand extra op de knip moet houden.

Door Erik van Leeuwen

De VVD, qua grootte de tweede partij in de gemeenteraad, en D66 maakten tweeënhalf jaar deel uit van de coalitie, die in september na een wethouderscrisis sneuvelde. Na de vorming van het nieuwe college kwamen zij in de oppositiebanken terecht. De VVD wilde zelf geen deel uitmaken van de nieuwe coalitie, D66 werd door coalitiepartijen PCW, CDA en WeWa, als ongewenst beschouwd.

Beide partijen zijn in de nieuwe setting in de raad op zoek naar hun rol. Oppositie voeren is lastig, omdat het nieuwe college het programma van het oude college uitvoert. Toch hebben VVD en D66 voor 2021 een aantal speerpunten gelanceerd. 

Het belangrijkste is dat beide partijen nieuw beleid van de coalitie afwijzen. “Want nieuw beleid kost geld”, aldus Andrea van der Ploeg (VVD). “Het is mooi dat we een overschot van een half miljoen euro hebben op de begroting, maar dat mag geen vrijbrief zijn om geld uit te geven aan geldverslindende projecten.”

Zuinigheid
D66-fractievoorzitter Albert Grooten zei te hopen dat het nieuwe college niet zo onverstandig is om de tennishal op sportpark De Sniep te kopen en een project te starten met het oude gemeentehuis. “Wees zuinig met wat het vorige college heeft opgebouwd.” 

PCW-fractievoorzitter Jannes Berghout, die voor het eerst zijn nieuwe rol bekleedde, deelde bij de algemene beschouwingen een compliment uit voor de financiën. 

“Dat is een mooi cadeautje”, reageerde Grooten. “Een heel ander geluid dan voorheen: dat het vorige college voor Sinterklaas speelde en niet daadkrachtig was.” Hij stelde plagerig voor om de nieuwe, hybride sporthal op sportcomplex De Sniep te vernoemen naar wethouder Hannie van der Wal. “Dat lijkt mij een aardige geste richting haar.” 

De VVD was ook duidelijk over actief grondbeleid. “Niet doen”, zei Van der Ploeg. “Eerst afmaken waar we mee bezig zijn.” 

Ook zei ze: “Wij zullen als een havik de financiën bewaken. De VVD staat voor een financieel gezond beleid. Wij zetten ons in om de woonlasten voor de inwoners zo laag mogelijk te houden.”

Meer berichten