Logo hartvanwaddinxveen.nl
Afvalbeleid

Wagro en provincie vinden elkaar niet in spoedzaak bij Raad van State

  •   keer gelezen   Juridisch

Den Haag - De Raad van State beslist over twee weken of twee dwangsommen voor afvalinzamelaar Wagro in Waddinxveen geschorst worden. “Er is stankoverlast en dat moet op korte termijn worden opgelost”, aldus de raadsvoorzitter. Maar het lukte haar vrijdag niet om beide partijen te verzoenen.

Een woordvoerder van de provincie reageerde teleurgesteld. Ze had gehoopt dat met deze spoedzaak de kwestie meteen kon worden afgehandeld. De Raad moet nu later dit jaar alsnog uitvoerig ingaan op de discussie die het bedrijf en de provincie al lange tijd met elkaar voeren over de administratie van binnenkomend groenafval. 

De kern van de zaak is de stank waarover veelvuldig wordt geklaagd door omwonenden. “Ons doel is niet om overtredingen vast te stellen, maar de oorzaak van de stank”, zegt de woordvoerster van de provincie. Ze wees de raadsvoorzitter op honderden klachten per jaar van omwonenden over stank die leidt tot hoofdpijn en misselijkheid. “Bij controle ben je afhankelijk van de administratie, want geur kun je niet meten. Het is de enige manier om dit probleem aan te pakken.” 

Daarom stelt de provincie eisen aan Wagro om het binnenkomende afval goed onderscheidend te administreren. Anders kan het bedrijf veel meer agrarisch afval innemen dan is toegestaan. Juist dit agrarische afval, waaronder rotte tomaten en paprika’s uit kassen, schijnt de veroorzaker van de stank te zijn. 

Onnodig
Volgens de advocaat van Wagro zijn die eisen moeilijk uitvoerbaar en bovendien onnodig. De bedrijfsleider van Wagro is volgens de advocaat heel goed in staat om het afval goed te scheiden voordat het gecomposteerd wordt.

Daarnaast moeten klanten die afval komen brengen ook op de hoogte worden gesteld van de eisen die de provincie nu stelt. “Dat is een hoop werk, waarvan het nog maar de vraag is of die taak bij Wagro ligt”, aldus de advocaat. 

Wagro heeft onder druk van de provincie en de dwangsommen de administratie en codering van afvalstoffen al aangepast. Dat is volgens de provincie niet voldoende, omdat in de praktijk is gebleken dat dit nog niet goed ging. Daarom houdt de provincie vast aan de twee opgelegde dwangsommen van 10.000 euro.

Zolang de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan in deze spoedzaak, zal de provincie de administratie nog niet controleren en bij overtreding de dwangsom omzetten in een boete.

Meer berichten