Vorig jaar, vuurwerkschade in Waddinxveen
Vorig jaar, vuurwerkschade in Waddinxveen (foto: archief Hvh)

Vuurwerkvrij Waddinxveen

Ingezonden 985 keer gelezen

Geen schade meer aan bushokjes, afvalbakken of ander openbaar straatmeubilair of bouwwerken (vorig jaar was er voor maar liefst 45.000 euro aan vuurwerkschade in ons dorp). Geen of nauwelijks onnodige gewonden of erger. Geen angstige huisdieren meer.

Minder belasting van het milieu. Geen angstige en verschrikte in het wild levende dieren meer et cetera. Rond de afgelopen twee jaarwisselingen mocht in heel Nederland nergens vuurwerk worden afgestoken vanwege corona en dreigende overbelasting van de ziekenhuizen en dat scheelde een hoop ellende.

Zo’n totaalverbod is er dit jaar vooralsnog niet. Dat betekent dat de in 2020 afgesproken vuurwerkregels weer van kracht zijn: knalvuurwerk, Chinese matten en vuurpijlen zijn verboden. Siervuurwerk als cakeboxen is toegestaan.

Minstens zeventig gemeenten werken met vuurwerkvrije zones. Dat zijn specifieke gebieden waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Doorgaans zijn die rondom ziekenhuizen, verzorgingshuizen, kinderboerderijen en scholen.

In veel gemeenten zijn deze zones verplicht, maar in een aantal gevallen zijn de zones vrijwillig. Dat betekent dat het aan de inwoners zelf is om zich eraan te houden, maar dat er niet wordt gehandhaafd.

Inwoners van Waddinxveen kunnen voor oud & nieuw in hun buurt een zogeheten ‘vrijwillig vuurwerkvrije zone’ aanvragen. Initiatiefnemers kunnen zo’n aanvraag bij de gemeente voor 4 december indienen. Twaalf gemeenten hebben inmiddels hun nek uitgestoken en voor de komende jaarwisseling een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk afgekondigd.

Verder stellen vooralsnog twee gemeenten zo’n verbod volgend jaar in en overwegen nog eens minstens tien gemeenten het verbod ergens in de komende jaren af te kondigen. Wanneer komt Waddinxveen met zo’n algeheel verbod en organiseert het als compensatie een siervuurwerkshow op een evenemententerrein?

(inmiddels hebben twee Waddinxveners van voetbalvereniging ASW het initiatief genomen om zo’n centrale siervuurwerkshow te organiseren). Dit zou een hoop overlast en ellende voorkomen. Daarom deze oproep aan het gemeentebestuur: steek uw nek uit en kondig ook in onze gemeente een algeheel vuurwerkverbod af.

J.W. van der Meer