Afbeelding
Ingezonden

Gemeente verergert klimaatopwarming

Ingezonden

De gemeente wil gas deels inruilen voor warmtenetten met verbrandingswarmte van afval, biomassa (biogas) of van de industrie (restwarmte). Maar het afvalverdienmodel zorgt voor importafval, afvalbranden en (giftige) afvalstort, ook hier. Het peperdure biomassa is nadelig voor mens, natuur en klimaat. Restwarmte is verspilde energie door de allergrootste CO2-producenten, waaronder Shell Pernis.

Duurzame bronnen zoals aquathermie, warmte-koude opslag en aardwarmte produceren een lagere temperatuur dan verbrandings(rest)warmte. Bijna iedere woning heeft na isolatie voldoende aan die lagere temperatuur. De Groensvoorde-flat en oude huurwoningen in de Bomenbuurt zijn na renovatie van label G naar B gegaan. Het mengen van verschillende temperatuurbronnen in hetzelfde warmtenet kan slecht geïsoleerde afnemers in problemen brengen. Zo duwt verbrandings(rest)warmte alle duurzame bronnen uit het warmtenet, zonder overstapmogelijkheid en met hoge rekeningen.

Restwarmteleveranciers krijgen gratis CO2-vrijstellingen en gesubsidieerde CO2-opslag. Zo verdwijnt de financiële prikkel om hun hoge energieverbruik fors te verlagen. De belastingbetaler betaalt mee aan Shell’s bedrijfskosten en CO2-uitstoot van meer dan 1% wereldwijd. De miljarden aan klimaatsubsidies, klimaatschade en misgelopen belastinginkomsten van grote restwarmteproducenten zijn een veelvoud van de CO2-besparing met restwarmte. 

Kassen willen gesubsidieerde biomassa- en restwarmte afnemen, mede betaald door de inwoners via de energiebelastingen. Het college gaf onlangs toestemming voor 30 MW aan kassen erbij. Dat kost evenveel energie als alle Waddinxveense woningen verbruiken. Glasparel breidt uit, waardoor in 2025 kassen 75% van alle energie in Waddinxveen verbruiken. En inwoners moeten energie besparen en tegen hoge kosten ‘van het gas af’? Minder kassen, meer isolatie/renovatie en lage temperatuur warmtenetten zijn effectiever voor maximaal 1½ graad opwarming.

  • Remko Roos


Zoveel mensen, zoveel meningen

 Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam. 
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.  

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, 
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holland.