Afbeelding
Foto: Wim de Lange
Ingezonden brief

‘Service’ uitgebreid met zitplaats aan Eikenlaan

Ingezonden Afvalbeleid 473 keer gelezen

Bij de Eikenlaan is de afvalcontainer uitgebreid met een kinderomkleedservice én een bureaustoel als zitplaats én natúúrlijk vuilniszakken. Deze extra service bestaat nu al twee weken én is kosteloos te gebruiken.

Het is verbijsterend dat de gemeente én Cyclus én de boa’s geen actie ondernemen, maar het is nog veel erger dat er mensen zijn die het lef hebben om deze artikelen hier neer te zetten. Het getuigt van lak aan normen en waarden.

Natuurlijk zijn de beleidsmakers van de gemeente, Cyclus en mogelijk ook de boa’s véél te verwijten, omdat geen van allen het probleem structureel oplost, maar zich verschuilt achter elkaars verantwoordelijkheid.

Kort gezegd: iedereen die debet is aan rondslingerend vuil naast een afvalcontainer, is schuldig.

  • Wim de Lange


Zoveel mensen, zoveel meningen  

Ingezonden brieven in Hart van Holland bevatten maximaal 350 woorden en moeten voorzien zijn van uw naam. 
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of in te korten.  

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden brieven, 
zowel in de print- en onlineversie als op sociale media van Hart van Holland.